Naši projekti

Društvo OSMICA osnovano je na Međunarodni dan planina 11. prosinca 2014. godine kao udruga koja se bavi planinarenjem, istraživanjem i očuvanjem prirodoslovnih vrijednosti Republike Hrvatske. Osnivači udruge prepoznatljivost na lokalnoj razini ostvarili su osmišljavanjem projekata i programa na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini s ciljem promocije svih oblika planinarskih aktivnosti (planinarenje, speleologija, sportsko penjanje…) te uključivanja velikog broja sugrađana u rad i aktivnosti udruge.

Tako su današnji članovi Osmice osmislili i pokrenuli ideje provođenja projekata: Klinci i Klinceze (neformalna planinarska edukacija za djecu najmlađe životne dobi i njihove roditelje), SpeleoFilmFestival (međunarodna smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma), Prečicom preko šanca (promocija speleoloških aktivnosti za najmlađe građane Karlovca gdje imaju prigodu iskušati granice hrabrosti te uz pomoć speleološkog užeta razapetog preko šanca ući u grad), Mala škola penjanja (neformalna edukacija polaznika osnovnih škola na području grada Karlovca kroz koju imaju priliku iskušati prve sportsko penjačke korake). Osim projekata članovi Osmice provoditi će i redovite programe nacionalnog saveza kroz provođenje planinarskih i speleoloških škola kao vida neformalne edukacije građana sa ciljem sigurnog kretanja planinskim predjelima Republike Hrvatske. Svake godine u projektima i programima Osmice sudjeluje od 200 do 300 mladih ljudi kao sudionici nabrojanih aktivnosti te na raznim edukativnim predavanjima, radionicama i treninzima koji su usmjereni ka tome da jačaju kapacitete mladih ljudi.

Osim projekata i programa koji su usmjereni lokalnoj zajednici i promociji ideje planinarstva kao načina života članovi Osmice provode stručna i znanstvena istraživanja vezana uz zaštitu i očuvanje bio i georaznolikosti Republike Hrvatske. U provođenju istraživačkih kampova i ekspedicija surađujemo sa Javnim ustanovama nadležnim za pojedino zaštićeno područje a rezultati našega rada uvelike dopridonose spoznajama o vrijednosti, raznolikosti te potrebama zaštite osjetljivih krških eko sustava.

Sve aktivnosti, programi i projekti koje provodi Društvo pridonose razvoju lokalne zajednice jer svojim djelovanjem u svakom pogledu potičemo sudjelovanje novih članova a najviše mladih, a sudjelovanje znači uključiti se i biti uključen. Nastojimo biti mjesto gdje se naši sugrađani i mladi mogu informirati o planinarstvu, prirodnim ljepotama i stvarima koje su njima relevantne te Društvo gdje mogu razviti svoje interese te poduzeti akciju i učiniti nešto korisno. Na taj način lokalna zajednica ima korist od doprinosa naših članova, njihovih ideja i energije što je jedan od pokazatelja razvijenosti i demokratizacije društva.