O nama

OSMICA – društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti je samostalno, nestranačko, nereligiozno i neprofitno udruženje građana, ljubitelja planina, stijena, špilja, jama i planinske prirode te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama. Društvo je 11.12.2014.g. osnovala grupa karlovačkih planinara, entuzijasta sa ciljem popularizacije planinarstva, i svih stručnih planinarskih aktivnosti, promocije te istraživanja prirodoslovnih vrijednosti Republike Hrvatske. Osnivači i članovi su licencirani instruktori i vodiči Hrvatskog planinarskog saveza.

Cilj Društva je okupljanje djece, mladeži i građana zainteresiranih za istraživanje, očuvanje i promociju prirodoslovnih vrijednosti kroz cijeli niz planinarsko sportskih aktivnosti. Prirodoslovne vrijednosti uključuju sportsku, fizikalnu, kemijsku, geološku, speleološku, geografsku, biološku, oceanološku, medicinsku, veterinarsku, šumarsku i poljoprivrednu raznolikost te s tim usko povezanu socijalnu i kulturološku raznolikost, etnobaštinu, očuvanje okoliša i održivi razvoj.

Društvo za cilj ima i unapređivanje kvalitete života ljudi , zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te promicanje sportskih, humanitarnih, socijalnih, kulturnih, odgojno-obrazovnih, znanstvenih, tehničkih, informacijskih, strukovnih ili drugih uvjerenja i ciljeva koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

Društvo je redovan član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice.

Društvo svoje ciljeve ostvaruje tako da:

– Razvija organizirane oblike planinarstva i stvara uvjete za razvitak ukupne planinarske, speleološke, alpinističke, sportsko penjačke i stručno-znanstvene djelatnosti u Društvu.

– Brine se da planinarstvo i sve planinarske aktivnosti kao sport budu dostupne svima bez obzira na dob, rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje

– Pokreće i organizira djelatnosti na promociji, zaštiti i unapređenju planinske prirode, čovjekove okoline i održivog razvoja, te na očuvanju kulturno povijesnih spomenika u planinama.

– Sustavno radi na istraživanju, očuvanju i promociji prirodoslovnih vrijednosti te prikuplja i obrađuje informacije prikupljene prilikom istraživanja.

– Usmjerava razvitak stručnih (specijalističkih) djelatnosti (alpinizam, speleologija, sportsko penjanje, orijentacija, vodiči, planinarsko skijanje, zaštita planinarske prirode, markacisti, visoko gorsko planinarenje i tako dalje)

– Organizira stručno osposobljavanje sveg članstva kroz planinarske, speleološke, alpinističke, sportsko penjačke škole, seminare, tečajeve, skupove i druge oblike obrazovanja

– Samostalno organizira i vodi izlete, pohode, ture, planinarske susrete, natjecanja, istraživačke ekspedicije, stručno školovanje, logorovanja i ostale djelatnosti sukladno s posebnim propisima.

– Organizira izgradnju, obilježavanje i čuvanje obilaznica, važnih putova i planinarskih staza

– Promiče planinarske djelatnosti kod građana i napose mladeži, te organizira i provodi odgojno obrazovni i kulturni rad među planinarima i građanima

– Njeguje planinarsku etiku, nesebičnost, čovjekoljublje, zaštitu ljudskih prava i sloboda, ispravan odnos prema prirodi i smisao za njeno očuvanje

– Razvija tjelesne aktivnosti koje se organizirano izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije

– Stvara uvjete za razvitak zdravog, snažnog i plemenitog članstva

– Osposobljava svoje članstvo za pojačane napore pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i slično

– Surađuje sa udrugama, državnim i znanstvenim ustanovama i institucijama na razvoju svih aspekata planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju.