Godišnja skupština društva, 13.02.2024. – POZIV

Karlovac, 26.01.2024.

Temeljom članka 17. Statuta „Osmica“ društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti Karlovac sazivam redovnu izvještajnu godišnju  Skupštinu koja će se održati u utorak 13.02.2024. godine u prostoru Društvenog centra, Mile Krešića 4, Karlovac s početkom u 19,00 sati.

Pozivaju se svi članovi, sponzori i simpatizeri Društva da svojim prisutnošću obogate rad Skupštine.

Za Skupštinu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 • Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, verifikacijske komisije i ovjerovitelja zapisnika
 • Izvještaji za 2023. godinu
  • Izvještaj o radu Društva
  • Izvještaj o radu Izvršnog odbora
  • Izvještaj o radu speleološke sekcije „Speleo8“
  • Izvještaj o radu vodičke sekcije
  • Izvještaj markacijske sekcije
  • Financijski izvještaj
  • Izvještaj nadzornog odbora
  • Izvještaj o projektima i natječajima
 • Diskusija o izvještajima i prihvaćanje istih
 • Plan rada za 2024. godinu
  • Plan rada društva
  • Plan rada speleološke  sekcije
  • Plan rada vodičke sekcije
  • Plan rada markacijske sekcije
  • Financijski plan
 • Prijedlog za odličja Hrvatskog planinarskog saveza
 • Pozdravne riječi gostiju
 • Razno

Za Osmicu Karlovac,

Predsjednik društva: Vitomir Murganić