Održana godišnja skupština društva

Karlovac, 24.02.2022.

U četvrtak, 24.2.2019.g. u društvenom centru “Prostorija” u ulici Mije Krešića 4 održana je redovna, izvještajna godišnja Skupština društva. Udruga Osmica osnovana je na Međunarodni dan planina 11.12.2014.g. te na jesen slavimo 8. obljetnicu rada. Iz godine u godinu bilježimo porast članova i aktivnosti te smo među planinarima a i u Gradu Karlovcu prepoznati kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu Karlovcu.


Izvješće o radu za 2021. godinu

Tijekom 2021.g. nailazili smo na razne organizacijske probleme i ograničenja uzorkovanih svjetskom pandemijom virusa COVID-19. Početkom godine prodrmao nas je i jaki potres na Baniji nakon kojega su članovi Osmice pokazali veliko srce u skupljanju paketa pomoći za stradale u potresu a sudjelovali smo i na licu mjesta u raščišćavanju ruševina. No, unatoč svemu iza nas je jedna vrlo uspješna godina u kojoj ponovo bilježimo porast broja članova, financijski rast a prije svega rast broja izleta i različitih aktivnosti. Društvo je u 2021.g. i dalje punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza, Karlovačke sportske zajednice i Karlovačkog saveza sportske rekreacije. Naši vodiči usko surađuju i članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb a pojedini članovi aktivni su spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Karlovac i Zagreb. Kroz projektne aktivnosti ostvarujemo suradnju s Javnim ustanovama (Nacionalnim parkovima i parkovima prirode) te Ministarstvima u području zaštite prirode i očuvanja prirodoslovnh vrijednosti a u Gradu Karlovcu prepoznati smo kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu.

U 2021.g. društvo je brojalo 129 članova. Sukladno važećim epidemiološkim mjerama održavani su sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci. U većini slučajeva sastanci su održavani „online“. Upravu društva sačinjavali su: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula je Mirella Kosturić, a o knjigovodstvenom Rukotvorina j.d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2021.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge. Kroz 2021.g. društvo bilježi prihode u iznosu od 159.808,32 Kn i rashode od 146.311,88 Kn. Krajem godine financijsko stanje društva iznosilo je 78.507,77 Kn.

Tijekom 2021.g. aktivne su bile Speleološka, Vodička i Markacijska sekcija a pokrenuti su ponovno i redovni obiteljski izleti i edukativne radionice za djecu. Detaljnije o svim aktivnostima sekcija u izvještajima pročelnika.

U 2021. dio aktivnosti usmjeren je na provođenje projektnih zadataka koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Tako smo od 23 prijavljena projekta u djelo proveli čak 20 a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Grad Karlovac, Hostel Karlovac, Zelenilo Karlovac, Vodovod i kanalizacija Karlovac, Hrvatske šume uprava šuma Karlovac, općina Cetingrad, grad Korčula, Javno preduzeće Vjetrenica BiH, Javna ustanova Natura Viva Karlovac, Javna ustanova Dubrovačko-Neretvanske županije,  udrugama ADIPA Zagreb i ADRIATICA Korčula, JU NP Plitvička jezera, tvrtkama Dvokut Ecra d.o.o. i Biota j.d.o.o. te Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

U 2021.g. dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove. Tako je organizirana Opća planinarska škola koju je završilo 15 polaznika, 3 člana završila su tečaj za planinarske vodiče A standarda, 1 članica prisustvovala je seminaru o topografskom snimanju speleoloških objekata, 2 člana na seminaru o orijentaciji u speleologiji a Žana Marijanović uspješno je položila ispit za Instruktora speleologije KS HPS. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije i tajnika Komisije za speleospašavanje HGSS-a a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološku edukaciju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Od zapaženijih aktivnosti u 2021.g. izdvojili bi rad Markacijske sekcije na planinarskoj obilaznici Petrova gora te na Koranskom planinarskom putu, organizaciju planinarske škole u Cetingradu koju je uspješno završilo 10 polaznika, organizaciju Šetnji Kozjačom za naše najmlađe sugrađane, organizaciju ljetnog planinarskog pohoda u Bosnu i Hercegovinu, speleološka istraživanja na otoku Korčuli, planinarski pohod 4 dana 5 vrhova juga te ponovno pokretanje dječjih radionica u Hostelu Karlovac u Selcu i  GK Ivan Goran Kovačić u Karlovcu. Posebno bi pohvalili i naše hodače Hrvatskom planinarskom obilaznicom, Dinu Arbanasa i Zorana Basaru za dobivanje Zlatne značke HPO.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice (www.osmica.hr), facebook profila koji prati 2031 korisnik, Youtube kanala na kojem su dostupna predavanja s planinarskom tematikom a sudjelovali smo i u nekoliko emisija na Trend radiu te TV4R. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. Sve naše aktivnosti uvelike doprinose vidljivosti društva u planinarskoj zajednici te u Gradu Karlovcu.

Nažalost zbog pandemije nismo ostvarili sve postavljene ciljeve ali napravili smo puno. Još jednom hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju. Posebno hvala svim članovima na uključivanju i provedbi naših aktivnosti.


Izvješće o radu speleološke sekcije SPELEO8 za 2021. godinu.

U 2021. godini, speleološka sekcija brojala je 16 članova, od čega četiri instruktora speleologije, jednog Speleologa te speleološke pripravnike i suradnike. Sastanci su održavani po potrebi a članovi su se okupljali na terenu i u sklopu društvenih sastanaka. Pročelnik je bio Damir Basara. Tijekom godine redovito smo održavali komunikaciju te sudjelovali u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Od aktivnosti sekcije u 2021.g. bilježimo:

 • 49 terenskih aktivnosti s ciljem istraživanja ili monitoringa speleoloških objekata. Tijekom godine istraženo je 13 novih speleoloških objekata. Najznačajniji istraživani objekti su Jama na Bilušin vrhu (-114m) na otoku Korčuli i istraživanja u špilji Gvozdenici popularno nazvani „Gvozdenica srijedom“.
 • Speleološka istraživanja otoka Korčule kojom prilikom smo istražili 6 novih speleoloških objekata i dogovorili suradnju na izradi speleološkog katastra otoka Korčule
 • Prisustvovanje Skupu speleologa Hrvatske i organizaciju SpeleoFilmFestivala u sklopu skupa.
 • Sudjelovanje na projektu „Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera.“
 • Suradnju u izradi CRO Speleo baze podataka – tj. katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske. U katastar su predani podaci za 23 speleološka objekta.
 • Organizaciju ili prisustvovanje stručnim ili znanstvenim istraživanjima i projektima:
  • Vađenje fosilnih ostataka zubi ribe iz reda Pycnodontiformes u speleološkom objektu Borovčeva jama u Postrani na Korčuli
  • Izrada topografskog nacrta i 3D prikaza špilje Pišurke na otoku Korčuli
  • Međunarodna speleološka i znanstveno istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – Izvor Ričine 2021., Livanjsko polje BiH.
  • Praćenje ekoloških parametara s ciljem očuvanja i zaštite špilje Vrlovke
  • Biospeleološki i speleo-geološki nadzor Tunela u sklopu projekta „Most kopno-Pelješac s pristupnim cestama“
  • Monitoring špilje Vjetrenice u BiH i edukacija vodiča za pustolovni turizam
  • Praćenje stanja Natura 2000 vrsta za potrebe izgradnje HES Kosinj

Na polju edukacije članovi sekcije tijekom 2021.g. sudjelovali su na seminaru o topografskom snimanju speleoloških objekata i seminaru o orijentaciji u speleologiji u organizaciji KS HPS a Žana Marijanović položila je ispit za Instruktora speleologije sa temom Minsko eksplozivna sredstva u speleološkim objektima.

Članovi sekcije aktivni su i u Europskoj speleospasilačkoj federaciji (Dinko Novosel, predsjednik ECRA-e) i Komisiji za speleospašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja (Dinko Novosel, tajnik Komisije) te aktivno sudjeluju u školovanju budućih speleospašavatelja.

Damir Basara koordinator je KS HPS za speleološku edukaciju te je tijekom 2021.g. sudjelovao kao član ispitne komisije na ispitima za nazive Speleolog i Instruktor speleologije pri KS HPS-a.

Za potrebe rada sekcije u 2021. nabavljena je i nova oprema sukladno potrebama članova.


Izvješće o radu vodičke sekcije za 2021. godinu.

Sukladno Pravilniku o radu Vodičke sekcije, pročelnik Sekcije podnosi Skupštini izvješće o radu Vodičke sekcije u protekloj godini.

Početkom 2021. godine Sekcija je brojala 8 članova: Vitomir Murganić – planinarski vodič A, B i D standarda, Mira Valio, Ivan Valio, Morana Lapanja, Damir Basara, Lidija Basara – planinarski vodiči A standarda, Ivan Kovačević – vodič pripravnik A standarda, te Saša Škugor – planinski vodič prema sustavu školovanja Saveza Gorskih Vodiča Hrvatske.

Od toga aktivno je u 2021. godini bilo 6 članova: Vitomir Murganić, Damir Basara, Lidija Basara, Morana Lapanja, Ivan Kovačević te Saša Škugor.

U proljeće je održana 6. planinarska škola koju je uspješno završilo 15 polaznika. Voditelj škole bio je Vitomir Murganić.

U drugoj pandemijskoj godini rad vodiča bio je i dalje znatno otežan, no prilagodili smo se situaciji te smo, u skladu sa svim važećim epidemiološkim mjerama, organizirali 22 društvena izleta (uključujući obiteljske izlete) sa ukupno 478 sudionika. Obišli smo Žbevnicu na Ćićariji, Petrovu goru, Sisol na Učki, Klek, istočni dio Ivanščice, Obruč u “Grobničkim Alpama”, Velinac i Kizu na Srednjem Velebitu, 5 vrhova Juga (Babina gomila na Rujnici, Sveti Ilija na Sniježnici, Sveti Ilija na Pelješcu, Vošac i Sveti Jure na Biokovu), Bijele i Samarske stijene, Žumberačko gorje, Košutu u Karavankama (Slovenija), Vaganski vrh i Tulove grede na Južnom Velebitu, Veliki Kabal i Ljubljan na Mosoru, Burni Bitoraj te Hlam i Divišku iznad Baške na otoku Krku. Održan je i tradicionalni ljetni planinarski pohod, ovaj put u Bosnu i Hercegovinu gdje su popeti vrhovi Bregoč (2014m) na Zelengori, Maglić (2386m) na planini Maglić, ujedno i najviši vrh BiH, Velika Vlasulja (2336m) na Volujku, vrh Vito (1960m) na Visočici i Veliki Vilinac (2118m) na Čvrsnici.

Osim organiziranih izleta članovi Osmice su i samostalno planinarili pa su tako obišli preko 50 vrhova Hrvatske planinarske obilaznice a među hodačima prednjače Damir Šimunić, Zoran Basara te Dino Arbanas i Tatjana Halić.

Dina Botta, Zoran Basara i Mario Volarić uspješno su završili tečaj za vodiče A standarda te postali vodiči pripravnici A kategorije, a Damir Basara edukaciju za Nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Mjesečni obiteljski izleti su održavani u skladu s vremenskim prilikama (kad je bilo lijepo vrijeme): u travnju na Petrovu goru, u svibnju u Kozjaču, u lipnju u Žumberačko gorje (vrh Pliješ), u rujnu na Petehovac i Črmužov vrh te u listopadu na kestenijadu u Cetingrad.

Sekcija tijekom godine nije održavala formalne sastanke, već se sve dogovaralo elektroničkom komunikacijom. Krajem godine (3.12.2021.) održan je sastanak putem telekonferencije na kojem je donesen plan izleta za 2022. godinu.


Izvješće o radu markacijske sekcije za 2021. godinu.

Imajući u vidu okolnosti u kojima je sekcija djelovala, glede COVID pandemije, postignuti su zavidni rezultati tijekom 2021. godine.

Članovi sekcije su: Marijana Valentić, pročelnica, Vesna Pavlović i Branimir Maletić kao licencirani markacisti.

Sekciju su priključeni: Vitomir Murganić, Damir Basara, Mario Volarić i Mira Valio koju su prisustvovali tečaju za markaciste. Radi pandemije nisu bili u prilici polagati ispit za markaciste. Naravno u akacijama markiranja sudjelovali su i  ostali članovi Društva.

Temeljom natječaja javne nabave Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnice Karlovac povjeravaju „Osmici“ uređenje planinarske obilaznice „Petrova gora“. Markacisti „Osmice“ uz pomoć ostalih članova Društva  tijekom rujna i listopada, 2021. godine ponovno markiraju i uređuju obilaznicu na Petrovoj gori. Obilaznica je doživjela manje preinake uvjetovane sječom šume odnosno uspostavljanjem novih šumski vlaka.

Na uređenju obilaznice Petrova gora, zajedno sa markacistima sudjelovalo je 14 članova Društva, koji su u 16 radnih akcija odradili 344 radnih sati plus 100 sati pripremnih radova (elaborat staze, priprema materijala za stazu, Internet i sl.)  što iznosi 444 radnih sati.

Uz obnovu markacija i čišćenje staze, na stazu je ugrađeno 28 komada pocinčanih cijevi visine 2,40 m, velike putokazne ploče 7 komada, male putokazne ploče 24 komada, putokazne strelice 13 komada, 8 komada ploča kontrolnih točaka, očišćeni su postojeći žigovi i ugrađena su 3 nova žiga kao i tri kutije za upisne knjige. Izgrađena su i tri brvna preko vodotokova koji presijecaju stazu.

Također su ispravljene i neke nelogičnosti. U narodu je bilo uvriježeno da viši vrh na kojem su ostaci pavlinskog samostana naziva Mali Petrovac, a niži vrh na kojem je spomenik NOB-u Veliki Petrovac.

Prilikom obnove Obilaznice Petrova gora, 2021. godine, vraćene su  imena prema geodetskoj karti Hrvatske, tako da je sada KT 6 Mali Petrovac 507 m, odnosno KT 8 Veliki Petrovac 512 m.

Novina je da se na putokaznim pločama nalazi QR kod koji vam skeniranjem omogućava automatsko spajanje na www.osmica.hr odnosno na stranicu Obilaznice Petrova gora gdje možete naći mnogo zanimljivosti vezanih za ovaj kraj, sve podatke o stazi, zemljovid i GPS trag kojeg je moguće prenesti na GPS uređaj ili pametni telefon.

Temeljom natječaja za udruge općine Cetingrad, zajedno sa PD „Crvene stijene“ iz Cetingrada prolazimo na natječaju. Tijekom studenog 2021. godine markacisti uz ostale članove Društva, i članove PD „Crvene stijene“ iz Cetingrada uredili su planinarsku stazu „Koranski planinarski put“ u selu Gnojnice općina Cetingrad.

U tri radne akcije odrađeno je 357 radnih sati plus 77 sati pripremnih radnji ( (elaborat staze, priprema materijala za stazu, internet i sl)  što zajedno iznosi 434 radnih sati.

Na stazu je ugrađenote ugrađeno 18 cijevi dužine 2,40 m, 15 malih putokaznih ploća, 2 velike putokazne ploće, 11 putokaznih strelica i dvije kutije za upisne knjige.

Radi epidemije sekcija nije održala niti jedan formalni sastanak, već se sve dogovaralo elektroničkom komunikacijom.