Godišnja skupština društva

Temeljom članka 17. Statuta „Osmica“ društvA za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti Karlovac sazivam redovnu, izvještajnu godišnju  Skupštinu koja će se održati u srijedu 21.02.2018. godine u prostoru Knjižnice za mlade, Banjavčićeva 9, Karlovac s početkom u 18,00 sati.

Pozivaju se svi članovi, sponzori i simpatizeri Društva da svojim prisutnošću  obogate rad Skupštine.

Za Skupštinu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, verifikacijske komisije i ovjerovitelja zapisnika
 2. Članstvo u Via Dinarica Croatia
 3. Izvještaji
 • O radu društva
 • O radu Izvršnog odbora
  • O radu speleološke sekcije
  • O radu vodičke sekcije
  • O radu obiteljske sekcije „Klinci i klinceze“
  • O radu foto sekcija
  • Financijski izvještaj
  • Nadzornog odbora
  • O projektima i natječajima u 2017. godini
 1. Diskusija o izvještajima i prihvaćanje istih
 2. Plan rada za 2018. godinu
  • Plan rada društva
  • Plan rada speleološkog odsjeka
  • Plan rada vodičke sekcije
  • Plan rada sekcije „Klinci i klinceze“
  • Plan rada foto sekcije
  • Financijski plan
 3. Prijedlog za priznanja od strane HPS-a
 4. Podjela priznanja HPS-a

Pozdravna riječ gostiju

 1. Razno

Predsjednik:

Vitomir Murganić