Održana godišnja skupština društva

U skladu s važećim epidemiološkim mjerama ove godine redovna i izborna godišnja skupština društva održana je u elektronskom obliku. Svi članovi Skupštine materijale su dobili na e-mail te su putem elektronskog obrasca obavili glasanje po pojedinim točkama dnevnog reda. Od 99 članova društva u protekloj godini 22 člana spadaju u kategoriju Aktivni članovi te čine Skupštinu društva. Tokom predviđena dva dana glasanje je obavio 21 član Skupštine tj. 95%. Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno pa je na taj način Skupština pravovaljana.

Na održanoj Skupštini osnovana je markacistička sekcija, usvojeni izvještaji o radu, raspuštena stara i izabrana nova uprava društva , usvojeni su planovi rada za ovu godinu te su dodijeljena priznanja HPS-a.

Novoizabranu upravu društva za mandatno razdoblje 2021.-2023.g. čine:

 • Predsjednik i član Izvršnog odbora: Vitomir Murganić
 • Dopredsjednik i član Izvršnog odbora: Mira Valio
 • Tajnik i član Izvršnog odbora: Damir Basara
 • Članavi Izvršnog odbora: Katarina Vnučec, Miran Barjaković
 • Članovi Nadzornog odbora: Vesna Pavlović, Zoran Basara, Slaven Vnučec
 • Likvidator: Vesna Pavlović

Dodijeljena priznanja Hrvatskog planinarskog saveza

 • Damir Basara – Plaketa Hrvatskog planinarskog saveza
 • Mira Valio – Zlatni znak Hrvatskog planinarskog saveza
 • Vitomir Murganić – Zlatni znak Hrvatskog planinarskog saveza
 • Ivan Valio – Srebrni znak Hrvatskog planinarskog saveza
 • Lidija Basara – Brončani znak Hrvatskog planinarskog saveza

Izvješće o radu za 2020. godinu

2020. godina bila je godina puna velikih izazova uzorkovanih svjetskom pandemijom virusa COVID-19. Epidemiološke mjere koje su propisivale zabrane kretanja, okupljanja, održavanja sastanaka i provođenje izleta kroz veći dio godine predstavljale su nam značajne organizacijske probleme u radu i provođenju naših aktivnosti. Upravo iz tih razloga tijekom 2020.g. morali smo otkazati naše tradicionalne, i među građanima Karlovca vrlo popularne aktivnosti kao Prečicu preko šanca, SpeleoFilmFestival i radionice za djecu G.K.Ivan Goran Kovačić i OŠ Mahično. Unatoč svemu iza nas je jedna „čudna“, ali uspješna godina u kojoj bilježimo financijski rast, porast broja članova i „nekih novo normalnih“ aktivnosti te smo među planinarima a i u Gradu Karlovcu prepoznati kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu Karlovcu. Društvo je u 2020.g. i dalje punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice a postali smo i članovi Karlovačkog saveza sportske rekreacije. Naši vodiči usko surađuju i članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb a pojedini članovi aktivni su spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Karlovac i Zagreb.

U 2020.g. društvo je brojalo 99 članova. Sukladno važećim epidemiološkim mjerama održavani su sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci. U većini slučajeva sastanci su održavani „online“. Organizacijski smo u potpunosti ustrojili rad društva, do kraja smo uredili i opremili društvene prostorije a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula je Mirella Kosturić, a o knjigovodstvenom Rukotvorina j.d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2020.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge. Kroz 2020.g. društvo bilježi prihode u iznosu od 97.819,32 Kn i rashode od 67.651,99 Kn. Krajem godine financijsko stanje društva iznosilo je 65.011,33 Kn.

Tijekom 2020.g. aktivne su bile Speleološka i Vodička sekcija a pokrenuti su ponovno i redovitiji obiteljski izleti. Krajem godine pokrenuta je inicijativa i osnivanje Markacističke sekcije koje će se brinuti o 3 planinarska puta: Planinarska obilaznica Petrova gora, Koranski planinarski put i Planinarska staza Karlobag-Baške Oštarije. Detaljnije o svim aktivnostima sekcija u izvještajima pročelnika.

U 2020.g. dio aktivnosti usmjeren je na provođenje projektnih zadataka koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Nažalost zbog pandemije COVID-19 poništeno je čak 7 natječaja na koji smo poslali prijave. Tako smo od 16 prijavljenih projekata u djelo proveli tek 7 a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Turističkoj zajednici Karlobag, udruzi ADIPA, JU rezervat Lokrum, JU NP Plitvička jezera, tvrtci Dvokut Ecra d.o.o. te Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.

Proteklih godina dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove, što je u 2020.g. uveliko onemogućeno zbog važećih epidemioloških mjera. U 2020.g. organizirana je Opća planinarska škola za nove članove i prisustvovalo se svega 1 seminaru u organizaciji HPS-a. Nažalost svi ostali tečajevi u organizaciji HPS-a su tijekom godine otkazani pa nismo bili u mogućnosti školovati nove vodičke snage u društvu. U organizaciji Alpskog društva Stratus iz Maribora Lidija i Damir Basara završili su tečaj „Varno u zasnežene gore“. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije i tajnika Komisije za speleospašavanje HGSS-a a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološku edukaciju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Od naših zapaženijih aktivnosti u 2020.g. izdvojili bi organizaciju ljetnog planinarskog pohoda u Hercegovinu, speleološka istraživanja na području NP Plitvička jezera i pokretanje inicijative besplatnih onlina predavanja s planinarskom tematikom pod nazivom Pozitivna misao. Cilj ove inicijative bio je pružanje kvalitetnih sadržaja planinarskoj zajednici u vrijeme zabrane kretanja van granica općina uzrokovanih pandemijom. U kratkom vremenu organizirali smo 16 kvalitetnih online predavanja koje je pratilo u prosjeku 50-tak ljudi po predavanju. Organizaciju predavanja podržao je i Vedran Mlikota koji nam je održao predavanje o ekspediciji „Vlaji na Himalayi“. Sva predavanja su snimljena i dostupna na našem Youtube kanalu.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice (www.osmica.hr), facebook profila koji prati 1901 korisnik, a sudjelovali smo i u nekoliko emisija na Trend radiu te TV4R. U 2020.g. pokrenuli smo i Youtube kanal društva na kojem su dostupna predavanja s planinarskom tematikom. U kratkom roku naš kanal bilježi 3000 pregleda predavanja. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. Sve naše aktivnosti uvelike doprinose vidljivosti društva u planinarskoj zajednici te u Gradu Karlovcu.

Kao krunu rada proteklih godina početkom 2020.g. iz tiska je izašao ljetopis „Prvih pet“, autora Vitomira Murganića, koji se može nabaviti u Društvu za cijenu od 100,00 Kn a na našoj web stranici može se naći i besplatno online .pdf izdanje.

Nažalost zbog pandemije nismo ostvarili sve postavljene ciljeve ali napravili smo puno. Još jednom hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju.

Izvješće o radu speleološke sekcije SPELEO8 za 2020. godinu

Nažalost zbog dobro poznate situacije s epidemijom COVID-a 19 veliki dio naših planiranih aktivnosti nije bilo moguće provesti te su iste otkazane ili prolongirane. U skladu s epidemiološkim mjerama tako smo otkazali tradicionalnu Prečicu preko šanca, SpeleoFilmFestival, Speleološku školu a otkazan je i redoviti Skup speleologa Hrvatske na kojem svake godine sudjelujemo.

U 2020. godini, speleološka sekcija brojala je desetak aktivnih članova, od čega tri instruktora speleologije, dva speleologa te speleološke pripravnike. Sastanci su održavani po potrebi a članovi su se okupljali na terenu i u sklopu društvenih sastanaka. Pročelnik je bio Damir Basara. Tijekom godine redovito smo održavali komunikaciju te sudjelovali u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Od aktivnosti sekcije u 2020.g. bilježimo:

 • 39 terenskih aktivnosti s ciljem istraživanja ili monitoringa speleoloških objekata. Tijekom godine istraženo je 29 speleoloških objekata ukupne dubine 669m s 1085m duljine. Najznačajniji istraživani objekti su Jama na Vrščiću (-159m) u NP Plitvička jezera i Jama na Bilušin vrhu (-114m) na otoku Korčuli.
 • Sudjelovanje na projektu „Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera.“ U sklopu projekta članovi sekcije istražili su 23 speleološka objekta na području NP a istraživanja se nastavljaju i u 2021.g.
 • Suradnju u izradi CRO Speleo baze podataka – tj. katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske.
 • Organizaciju ili prisustvovanje stručnim ili znanstvenim istraživanjima i projektima:
  • Monitoringa obale i podmorja JZ dijela otoka te Lokaliteta mrtvo more na otoku Lokrumu
  • Međunarodna speleološka i znanstveno istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – Izvor Ričine 2020., Livanjsko polje BiH.
  • Biospeleološki i speleo-geološki nadzor Tunela u sklopu projekta „Most kopno-Pelješac s pristupnim cestama“
  • Monitoring špilje Vjetrenice u BiH

Članovi sekcije aktivni su u Europskoj speleospasilačkoj federaciji (Dinko Novosel, predsjednik ECRA-e) i Komisiji za speleospašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja (Dinko Novosel, tajnik Komisije) te aktivno sudjeluju u školovanju budućih speleospašavatelja.

Damir Basara koordinator je KS HPS za speleološku edukaciju te je tijekom 2020.g. aktivno sudjelovao u reformi školovanja i pisanju edukacijkih programa unutar KS a u siječnju 2020. bio je voditelj Instruktorskog seminara o speleološkoj edukaciji KS HPS.

Za potrebe rada sekcije u 2020. nabavljena je i nova oprema sukladno potrebama članova.

Izvješće o radu vodičke sekcije za 2020. godinu

Sukladno Pravilniku o radu Vodičke sekcije, pročelnik Sekcije podnosi Skupštini izvješće o radu Vodičke sekcije u protekloj godini.

U 2020. godini Sekcija je brojala 8 članova: Vitomir Murganić – vodič A, B i D standarda, Mira Valio, Ivan Valio, Morana Lapanja, Damir Basara, Miran Barjaković, Lidija Basara – vodiči A standarda, Ivan Kovačević – vodič pripravnik A standarda. Od toga aktivna su u 2020. bila samo 4 člana: Vitomir Murganić, Damir Basara, Lidija Basara te Morana Lapanja.

U proljeće je počela 5. planinarska škola sa 7 polaznika. Školu je već nakon prvog izleta prekinula pandemija koronavirusa, te je škola nastavila s radom tek u rano ljeto i usprkos svim izazovima 6 polaznika uspješno je završilo školu u srpnju. Voditelj škole bio je Vitomir Murganić.

Zbog epidemije koronavirusa broj izleta i sudionika istih znatno je smanjen: ukupno je organizirano 16 društvenih izleta sa 160 sudionika. Obišli smo Klek, Kamešnicu, Svetu Geru, Stazu kamenih stupi, Viševicu, Poštak, Golu Plješivicu, kao i Sjeverni (Premužićeva staza), Srednji (Metla, Ljubičko brdo, Šatorina) te Južni Velebit (Visočica i Sveto brdo). Održan je i tradicionalni ljetni pohod, ovaj put u Hercegovinu gdje su osvojeni vrhovi Hajdučka vrata 2000 m i Pločno 2225 m na planini Čvrsnici, Otiš 2098 m i Zelena glava 2103 m na planini Prenj, Veliki Vran 2074 m na Vran planini.

Iako društveni izleti ove godine nisu bili mogući u uobičajenom obimu, naši članovi su aktivno brusili zanat na brojnim privatnim izletima, a možda najbolje mjerilo su priznanja dodijeljena tijekom godine našim kandidatima za vodiče: Dino Arbanas je prvo dobio brončanu, a zatim i srebrnu značku Hrvatske planinarske obilaznice, dok je Leonu Basari taman pred polazak u prvi razred dodijeljena brončana značka Hrvatske planinarske obilaznice.

Dino Arbanas, Zoran Basara i Mario Volarić bili su prijavljeni i na tečaj za vodiče A standarda koji je zbog pandemije koronavirusa otkazan te željno očekuju sljedeći termin, kao što i mi željno očekujemo nove vodiče.

Obiteljski izleti također su reducirani i održana su samo 3 (na Vinicu, Veliki Kamenjak – preko bunkera i Okić), no to nije spriječilo naše male planinare da u vlastitom aranžmanu obiđu Obzovu, Zir, Županj vrh, Zečjak, Zavižanski pivčevac, Balinovac i Knezgrad.

Sekcija tijekom godine nije održavala formalne sastanke, već se sve dogovaralo elektroničkom komunikacijom.


Karlovac, 15.02.2021.

U skladu s vrijedećim epidemiološkim mjerama godišnja Skupština održat će se 18. veljače 2021. godine u virtualnom obliku. Članovi Skupštine biti će kontaktirani putem e-maila o načinu glasanja.


Karlovac, 18.01.2021.

Temeljom članka 17. Statuta „Osmice“ društva za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti Karlovac sazivam redovnu, izbornu i izvještajnu godišnju  Skupštinu koja će se održati u srijedu 17.02.2021. godine u prostoru Knjižnice za mlade, Banjavčićeva 9, Karlovac s početkom u 18,00 sati ukoliko to dopuste epidemiološke mjere.

U suprotnom sjednica Skupštine održat će se 18. veljače 2021. godine online s početkom u 18,00 sati.

Pozivaju se svi članovi, sponzori i simpatizeri Društva da svojim prisutnošću obogate rad Skupštine.

Za Skupštinu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 • Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, verifikacijske komisije i ovjerovitelja zapisnika
 • Revidirati članove Skupštine
 • Osnivanje markacističke sekcije
 • Izvještaji
  • Izvještaj o radu Društva
  • Izvještaj o radu Izvršnog odbora
  • Izvještaj o radu speleološke sekcije „Speleo8“
  • Izvještaj o radu vodičke sekcije
  • Financijski izvještaj
  • Izvještaj nadzornog odbora
  • Izvještaj o projektima i natječajima
 • Diskusija o izvještajima i prihvaćanje istih
 • Razrješenje stare uprave Društva i biranje nove
 • Izbor predsjednika
 • Izbor dopredsjednika
 • Izbor tajnika
 • Izbor dva člana IO
 • Izbor Nadzornog odbora
 • Izbor likvidatora
 • Plan rada za 2021. godinu
  • Plan rada društva
  • Plan rada speleološke  sekcije
  • Plan rada vodičke sekcije
  • Financijski plan
 • Podjela priznanja HPS-a
 • Pozdravna riječ gostiju
 • Razno

Predsjednik: Vitomir Murganić