Karlovački vrtuljak 2017.

U sklopu Karlovačkog vrtuljka sudjelovali smo na radionici: ČVOROVI OD CIPELA DO STIJENA. Voditelji radionice bili su: Jasmina Štefan, Đurđa Starešinić iz OŠ Mahično te Damir Basara i Vitomir Murganić iz Osmice Karlovac. Radionica je održana u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić.

CILJ RADIONICE:
Osvijestiti važnost poznavanja vezanja čvorova u svakodnevnim aktivnostima, penjačkim aktivnostima te korištenje čvorova u dječjim igrama.

TIJEK AKTIVNOSTI:
Kroz edukativnu, vođenu priču djeca su ponovila i naučila kako koristimo čvorove u vezanju vezica i kravata.
Prezentacijom spelologa Osmice upoznali su i korištenje čvorova koje koriste planinari u penjanju na stijene. Vezali su čvorove te ih primjenili u simulaciji penjanja. Izvodili su i igre u skupini koristeći se usvojenim vještinama vezanja čvorova.