Komovi i Prokletije, Crna Gora, kolovoz 2023.

Ove godine, za tradicionalni godišnji pohod odabrali smo Komove i Prokletije u Crnoj gori. Ekipa su sačinjavali Vitomir Murganić-organizator i vodič, Mario Volarić-pomoćni vodič, Vesna Pavlović, Karolina Hosu, Branimir Maletić i Goran Obradović, svi članovi „Osmice“. Na pohodu nam se priključio Elvir Mujakić, član PD „Dubovac. Na put smo krenuli rano ujutro 28. srpnja ove godine. Nakon  noćenja na Žabljaku, kod naših dugogodišnjih prijatelja obitelji Šibalić, za prvi vrh odabrali smo Vasojevića kom 2461 m. Nakon toga nastavili smo put u eko katun Rosi u Vusanju, koji nam je bio baza za sve ostale uspone. Nakon nešto težeg uspona prvog dana, izabrali smo nešto lakši izlet do Hridskog jezera, najvišeg jezera u Crnoj Gori koji se nalazi na visini od 1970 m, nakon čega smo se popeli na Hridski krš 2358 m. Sljedećeg dana nas je čekao najveći izazov – Zla Kolata 2234 m, najviši vrh Crne Gore. Nažalost za taj uspon odlučili su se samo Vito, Mario i Elvir. Nakon toga uslijedili su nešto „lakši“ usponi na Maja Rops 2501 m, Maja Can 1876 m, sa kojeg je najljepši vidik na Karanfile, Popadiju i Talijanku, i konačno Visitor, vrh Bandera 2211 m, sa kojeg su predivni pogledi na Prokletije, Komove pa sve do Durmitora. U povratku prema Žabljaku, gdje smo noćili, posjetili smo Kolašin, i po tradiciji ručali smo u Konobi. Nakon toga svratili smo u prašumu Crna Poda i kratko smo se zadržali na mostu preko Đurđevića tare. Ekipa se sretno vratila kući u subotu, 05.08.2023. u ranim večernjim satima.

ALBUM FOTOGRAFIJA