Nacionalni dan znanosti o okolišu, 28.02.2024.


19.02.2024., na Odjelu za djecu predškolskog uzrasta gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić, održali smo EKO radionicu povodom Nacionalnog dana znanosti o okolišu (28. 02.).

Kroz ovu djeci prilagođenu EKO radionicu saznali smo kako možemo pomoći očuvati okoliš u kojem živimo, na što moramo paziti, koji su najveći zagađivači okoliša, i dr. Tokom radionice djeca su izradila i prigodni plakat “Svijet kakav želimo – Svijet kakav imamo” i zaželjela da se svi zajedno potrudimo da naš okoliš bude lijep, zelen,čist, ugodan za život kako ljudima tako i biljkama i životinjama.

Ekologija je znanost koja se bavi proučavanjem odnosa između organizama te odnosa između organizama i njihovog okoliša. Termin ekologija prvi uvodi E. H. Haeckel, koji ju opisuje pomoću grčkih riječi oikos-dom i logos-govor. Ova znanost proučava odnose biljaka i životinja prema vrlo raznolikim činiteljima živog i neživog okoliša. To su klimatski činitelji, činitelji tla, kao i utjecaji biljnog i životinjskog svijeta te razni posredni ili izravni utjecaji čovjeka, tzv. antropogeni faktori.

Bitna značajka garancije održivosti planeta Zemlje je održivi razvoj. Pojam održivog razvoja prvi put definira Svjetska komisija za okoliš i razvoj 1987. godine. Komisija prikazuje održivi razvoj kao zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Kako bi maksimalno zaštitili okoliš, predlaže se ponovna upotreba i reciklaža otpada, kontrolirano ispuštanje plinova u atmosferu a potrebno je maksimalno povećati i stopu korištenja obnovljivih izvora energije te osigurati zaštitu šumskih područja.

Ispred Osmice Karlovac radionicu su osmislili i proveli Lidija i Damir Basara.