Održana godišnja skupština društva, 16.02.2023.


Karlovac16.02.2023.

U četvrtak, 16.02.2023.g. u društvenom centru “Prostorija” u ulici Mije Krešića 4 održana je redovna, izborna i izvještajna godišnja Skupština društva. Udruga Osmica osnovana je na Međunarodni dan planina 11.12.2014.g. te na jesen slavimo 9. obljetnicu rada. Iz godine u godinu bilježimo porast broja članova i aktivnosti te smo među planinarima a i u Gradu Karlovcu prepoznati kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu Karlovcu.

U narednom mandatnom razdoblju upravu društva će sačinjavati: : Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Katarina Vnučec (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Zoran Basara (član IO).
Izvješće o radu za 2022. godinu

Kao i prošlih godina društvo u 2022.g. bilježi kontinuirani porast aktivnosti, članova i financijskih priljeva. U 2022.g. društvo je brojalo 127 članova. Po potrebi održavani su sastanci Izvršnog odbora a počeli smo ponovo održavati i redovne sastanke četvrtkom od 19.30 u društvenim prostorijama. Upravu društva sačinjavali su: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula je Mirella Kosturić, a o knjigovodstvenom Metro servis j.d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2022.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge. Kroz 2022.g. društvo bilježi prihode u iznosu od 332.619,34 Kn i rashode od 236.713,42 Kn. Krajem godine financijsko stanje društva iznosilo je 174.680,74 Kn ili 23.184,12 EUR.Društvo je u 2022.g. i dalje punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza, Karlovačke sportske zajednice i Karlovačkog saveza sportske rekreacije. Naši vodiči usko surađuju i članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb a pojedini članovi aktivni su spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Karlovac i Zagreb. Kroz projektne aktivnosti ostvarujemo suradnju s Javnim ustanovama (Nacionalnim parkovima i parkovima prirode) te Ministarstvima u području zaštite prirode i očuvanja prirodoslovnh vrijednosti a u Gradu Karlovcu prepoznati smo kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu.

Tijekom 2022.g. aktivne su bile Speleološka, Vodička i Markacijska sekcija. Detaljnije o svim aktivnostima sekcija u izvještajima pročelnika.

Tijekom godine velik dio aktivnosti bio je usmjeren na provođenje projektnih zadataka koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Tako smo odradili 23 projekta a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Grad Karlovac, Karlovačka športska zajednica, Športska zajednica Duga Rese, Hostel Karlovac, Inkasator Karlovac, Čistoća Karlovac, Hrvatske šume uprava šuma Karlovac, općina Cetingrad, grad Korčula, Javna ustanova Natura Viva Karlovac, JU NP Plitvička jezera, JU Dubrovačko-Neretvanske županije,  inicijativa Čisto podzemlje, udrugama Carpe Diem Karlovac, ADIPA Zagreb, TRAGUS Zagreb i ADRIATICA Korčula, zadrugi Granum Salis, tvrtkama Dvokut Ecra d.o.o., Supernatural j.d.o.o., i Biota j.d.o.o. te Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

U 2022.g. dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove i građane grada Karlovca. Tako je organizirana 7. Opća planinarska škola koju je upisalo 9 a završilo 5 polaznika, 4 člana završila su tečaj za planinarske vodiče A standarda a 3 pripravnika polažila ispite za tu kategoriju. Naše društvo pomoglo je i organiziralo planinarsku školu u Cetingradu za PD Crvene stijene a odradili smo i 5 edukativnih radionica sa temom planinarstva u GK Ivan Goran Kovačić za naše najmlađe sugrađane. Akcija Šetnje Kozjačom koja postaje tradicionalna uz edukativni ima i ekološki karakter pa uz naše najmlađe članove, čišćenju šume priključuju nam se i građani Karlovca. Ta akcija provodi se u suradnji sa Karlovačkim savezom sportske rekreacije. U Hostelu Karlovac u Selcu u sklopu Škole u prirodi za učenike 4-tih razreda osnovnih škola karlovačke županije redovno smo održavali radionice planinarstva i sportskog penjanja. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije i tajnika Komisije za speleospašavanje HGSS-a a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološku edukaciju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Od zapaženijih aktivnosti u 2022.g. izdvojili bi rad speleološke sekcije koja je imala čak 84 terenske aktivnosti te su istražili 34 nova speleološka objekta. Također su organizirali akciju čišćenja speleoloških objekata na Korčuli u suradnji sa osnovnim školama na Korčuli te inicijativom Čisto podzemlje i LIDL-om Hrvatska a organizirali su i Prečnicu preko amfiteatra u Duga Resi za djecu osnovnih škola Duge Rese. Obe akcije imale su jak medijski odjek. Posebno bi pohvalili i naše hodače Hrvatskom planinarskom obilaznicom Zorana Basaru za dobivanje Posebnog i Visokog priznanja HPO te Leona Basaru za dobivanje Srebrne i Zlatne značke HPO.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice (www.osmica.hr), facebook profila koji prati 2186 korisnika, Youtube kanala na kojem su dostupna predavanja s planinarskom tematikom a sudjelovali smo i u nekoliko emisija na Trend radiu te TV4R. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. Sve naše aktivnosti uvelike doprinose vidljivosti društva u planinarskoj zajednici te u Gradu Karlovcu.U godišnjem planu imali smo puno najavljenih aktivnosti a skoro smo većinu i ostvarili. Nadamo se da ćemo u 2023. uspjeti održati speleološku školu da još ojačamo rad speleološke sekcije te da će se naći nove snage za vodičke i markacističke tečajeve. Zamolili bi sve članove da razmisle o daljnjem školovanju unutar planinarske organizacije te na taj način pomognu radu društva. Još jednom hvala Gradu Karlovcu i svim ostalim donatorima koji prepoznaju našu kvalitetu i podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju. Posebno hvala svim članovima na volontiranju, uključivanju u rad i provedbu naših aktivnosti a veliko hvala i našem prijateljskom društvu PD Orlove stine iz Tomislavgrada na uvijek srdačnom gostoprimstvu.


Izvještaj o radu Vodičke sekcije u 2022. godini

Sukladno Pravilniku o radu Vodičke sekcije, pročelnik Sekcije podnosi Skupštini izvješće o radu Vodičke sekcije u protekloj godini.

Tijekom 2022. godine Sekcija je brojala 15 članova, a od toga je aktivno bilo 13 članova: Vitomir Murganić – planinarski vodič A, B i D standarda, Morana Lapanja, Damir Basara, Lidija Basara, Zoran Basara, Mario Volarić, Dina Botta – planinarski vodiči A standarda, Dino Arbanas, Josip Bišćan, Martina Galović i Zvonimir Ornik – vodiči pripravnici A standarda, te Ivan Kovačević i Saša Škugor – planinski vodiči prema sustavu školovanja Saveza Gorskih Vodiča Hrvatske.

U proljeće je održana 7. planinarska škola. Škola je imala 9 polaznika, a uspješno ju je završilo 5 polaznika. Voditelj škole bio je Vitomir Murganić.

Organizirali smo 22 društvena izleta (uključujući obiteljske izlete) s ukupno 363 sudionika. Obišli smo Svetog Mikulu na otoku Malom Lošinju i Sis na Cresu, Medvednicu, Ozeblin, Petrovu goru, Samoborsko gorje, Učku, Ćićariju, Sjeverni i Srednji Velebit, Biokovo, Risnjak, Snježnik, Bjelolasicu te Kamniške Alpe u Sloveniji. Održan je i tradicionalni ljetni planinarski pohod, ovaj put u Bosnu i Hercegovinu gdje su popeti sljedeći vrhovi: vrh Lisinj (1742 m) na planini Bitovinji, vrh Velika Ljubuša (1797 m) na planini Ljubuši, vrh Idovac (1956 m) na planini Raduši, te vrh Debela kapa (2004 m) na Prenju. Najposjećeniji bio je izlet na Županj vrh na Ćićariji, na kojem je sudjelovalo 37 planinara, od toga 10 djece.

Osim vođenja društvenih izleta, naši vodiči su i samostalno planinarili, u čemu prednjači Zoran Basara kojem je u 2022. godini dodijeljeno Visoko priznanje Hrvatske planinarske obilaznice. Čestitamo! Također je vrijedan i uspon Damira i Lidije Basara na vrh Škrlaticu (2740 m) u Julijskim Alpama.

U suradnji s Osnovnom školom Mahično organizirali smo izlet na Sleme kraj Platka za polaznike izbornog predmeta „Mali istraživači“.

Dina Botta, Zoran Basara i Mario Volarić uspješno su položili ispit za vodiče A standarda, a Dino Arbanas, Josip Bišćan, Martina Galović i Zvonimir Ornik tečaj za vodiče A standarda te postali vodiči pripravnici A standarda.

Sekcija je tijekom godine povremeno održavala sastanke (ukupno 3 sastanka), a komunikacija s članovima sekcije održavana je i elektroničkim putem.


Izvješće o radu speleološke sekcije SPELEO8 za 2022. godinu

U 2022. godini, speleološka sekcija brojala je 14 članova, od čega četiri instruktora speleologije, jednog Speleologa te speleološke pripravnike i suradnike. Sastanci su održavani po potrebi a članovi su se okupljali na terenu i u sklopu društvenih sastanaka. Pročelnik je bio Damir Basara. Tijekom godine redovito smo održavali komunikaciju te sudjelovali u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Od aktivnosti sekcije u 2022.g. bilježimo:

 • 84 terenske aktivnosti s ciljem istraživanja ili monitoringa speleoloških objekata. Tijekom godine istraženo je 34 nova speleološka objekta a nastavljena su i istraživanja u špilji Gvozdenici popularno nazvana „Gvozdenica srijedom“.
 • Nastavljena su sustavna speleološka istraživanja otoka Korčule kojom prilikom smo istražili 14 novih speleoloških objekata te izradili i predali Gradu Korčuli projekt Speleološki katastar otoka Korčule i Badije
 • U sklopu projekta Speleološka i biospeleološka inventarizacija na području Lička Plješivica – Ličko Pounje započeli smo sustavna istraživanja područja Ličke Plješivice. Na tom prostoru otkriveno je 35 speleoloških objekata.
 • Proveli smo istraživanja 6 kaverni u tunelu Krotuša i izvora Klokun na Bačinskim jezerima kod Ploča
 • U suradnji s inicijativom Čisto podzemlje i LIDL-om Hrvatska počeli smo čišćenje speleoloških objekata na otoku Korčuli.
 • Prisustvovali smo Skupu speleologa Hrvatske i organizirali SpeleoFilmFestival u sklopu skupa. Na Skupu smo naš rad prezentirali s 2 postera i 1 predavanjem.
 • U sklopu Ljeta na Mrežnici u suradnji sa Športskom zajednicom Duga Resa odradili smo Prečnicu iznad amfiteatra u Duga Resi
 • Sudjelovali smo na projektu „Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera.“
 • Nastavili smo suradnju u izradi CRO Speleo baze podataka – tj. katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske. U katastar su predani podaci za 21 speleološki objekt.
 • Sudjelovali smo u istraživanju jama na području kanjona Komarnice u Crnoj Gori (lokalitet Duba – jama u Đurov Do), te na području Nikšića
 • Sudjelovali smo u biospeleološkoj ekspediciji na Malom Šibeniku kod Vrgorca
 • Organizali smo ili prisustvovali stručnim ili znanstvenim istraživanjima i projektima: Međunarodna speleološka i znanstveno istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – Izvor Ričine 2022., Livanjsko polje BiH. Monitoring odabranih špiljskih lokaliteta PP Biokovo, Biospeleološki monitoring špilje Vrlovke, Speleološko rekognosciranje i istraživanje na trasi pruge Karlovac-Oštarije, Biospeleološki i speleo-geološki monitoring kaverni u tunelu Debeli brijeg na Pelješcu, Monitoring turistički valoriziranih objekata Primorsko Goranske županije, Praćenje stanja Natura 2000 vrsta za potrebe izgradnje HES Kosinj, Istraživanja šišmiša na području Senožeških brd i Zajčice u Sloveniji, Speleološka i biospeleološka istraživanja izvorišta rijeke Omble u Dubrovniku, Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima Karlovačke županije
 • Članovi sekcije i dalje su aktivni u Europskoj speleospasilačkoj federaciji (Dinko Novosel, predsjednik ECRA-e), Komisiji za speleospašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja (Dinko Novosel, tajnik Komisije) a Damir Basara je koordinator KS HPS za speleološku edukaciju.
 • Za potrebe rada sekcije u 2022. nabavljena je i nova oprema sukladno potrebama članova.

Izvještaj o radu Markacijske sekcije u 2022. godini

Članovi sekcije su: Marijana Valentić pročelnica, Vesna Pavlović i Branimir Maletić. Sekciji su priključeni: Vitomir Murganić, Damir Basara, Mario Volarić i Mira Valio koji su prisustvovali tečaju ali radi pandemije Covida 19 nisu bili u prilici završiti tečaj. Početkom godine radilo se na završnim radovima na Koranskom planinarskom putu. U tim akcijama ugrađena je zaštitna ograda na lokaciji „Vidikovac“ i gelender na dijelu staze koja vodi od kupališta ka vrhu Crkvina. U tim akcijama sudjelovalo je 12 markacista „Osmice“ i PD „Crvene stijene“ i ostvareno je 73 radna sata.

Tijekom proljeća 2022. godine općina Cetingrad objavila je natječaj za dovršenje obilaznice „Koranski planinarski put“ na kojem smo sudjelovali i prošli smo na natječaju. Radi nekih tehničkih problema, završetak radova odvijao se krajem godine.

Izrađeni su žigovi kontrolnih točaka (6 komada) kao i žig vrha Crkvina 295 m. Štampan je planinarski dnevnik i vodič obilaznice u tiražu od 300 komada. Izrađena je prigodna značka za sve koji obiđu obilaznicu u tiražu od 300 komada. Izrađena je obavijesno poučna ploča za vrh Crkvina. U akcijama na stazi sudjelovalo je 5 markacista „Osmice“ i PD „Crvene stijene“. Ostvareno je 27 radnih sati. Ugrađene su ploče kontrolnih ploča, 6 komada, 6 žigova kontrolnih točki i žig vrha na Crkvini, kao i obavijesno poučna ploča na vrhu Crkvina. Sekcija nije održala niti jedan formalni sastanak već su svi dogovori išli elektroničkom komunikacijom.