Održana godišnja skupština društva

U utorak, 19.2.2019.g. u prostorima Knjižnice za mlade u Banjavčićevoj ulici održana je godišnja Skupština društva. Udruga Osmica osnovana je na Međunarodni dan planina 11.12.2014.g. te na jesen slavimo 5. obljetnicu rada. Iz godine u godinu bilježimo porast aktivnosti te smo među planinarima a i u Gradu Karlovcu prepoznati kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu Karlovcu. Skupštini je nazočilo 25 članova društva.

Izvješće o radu za 2018. godinu

Društvo je u 2018.g. i dalje punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice a članovi smo i udruge Via Dinarica Croatia. Naši vodiči usko surađuju i članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb a pojedini članovi aktivni su spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Karlovac i Zagreb. U 2018.g. društvo je brojalo 77 članova. Redovito su održavani sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci koje trenutno održavamo četvrtkom u prostorima Trgovačko-ugostiteljske škole u Radićevoj ulici. Uprava društva intenzivno je radila i još radi na pronalaženju vlastitih prostorija za društvo a rješenje tog problema je vrlo blizu. Organizacijski smo u potpunosti ustrojili rad društva, a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula se Mira Valio, a o knjigovodstvenom IPS servis d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2018.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge. Tijekom 2018.g. aktivne su bile Speleološka i Vodička sekcija dok zbog zdravstvenih problema voditelja u radu stagnirale su Obiteljska i Foto sekcija. Detaljnije o aktivnostima pojedinih sekcija u izvještajima pročelnika.

Tijekom 2018.g. dio aktivnosti usmjeren je na provođenje projektnih zadataka koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Tako smo u djelo proveli 12 projekata a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Gradu Karlovcu, Gradskim tvrtkama: Čistoća, Inkasator, Gradska toplana i Hostel Karlovac, udrugama Hyla i ADIPA, JU Natura Viva, Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, Gradu Crikvenici te Hrvatskom planinarskom savezu.

Dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove. Tako je u 2018. organizirana Opća planinarska i Mala planinarska škola Klinci i Klinceze, nekoliko zajedničkih vježbi za vodiče i speleologe te se prisustvovalo na tečajevima i seminarima u organizaciji HPS-a. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološko obrazovanje i međunarodnu suradnju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Od naših zapaženijih aktivnosti u 2018.g. izdvojili bi Prečicu preko šanca, SpeleoFilmFestival, izložbu 60.godina organizirane speleologije u gradu Karlovcu, radionice za djecu u G.K. Ivan Goran Kovačić, izgradnju planinarske poučne staze Učimo i rastimo s prirodom te male alpinističke stijene u Hostelu Karlovac u Selcu. Sve te aktivnosti doprinose vidljivosti društva u planinarskoj zajednici te u Gradu Karlovcu. Posebno bi pohvalili i našu članicu Miru Valio koja je u 2018.g. primila Najviše priznanje Hrvatske planinarske obilaznice za prolaz 150 kontrolnih točaka.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice, facebook profila koji prati 1675 korisnika, a sudjelovali smo i u nizu emisija na Trend radiu te TV4R. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. U 2018.g. tiskane su i majice društva.

Hvala svima koji su pomogli da ostvarimo sve postavljene ciljeve, a i puno više od toga te posebno hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju.

Izvješće o radu speleološke sekcije SPELEO8 za 2018. godinu.

U 2018. godini, speleološka sekcija brojala je desetak aktivnih članova, od čega tri instruktora speleologije, dva speleologa te speleološke pripravnike. Sastanci su održavani povremeno u sklopu društvenih sastanaka a pročelnik je bio Damir Basara. Tijekom godine redovito smo održavali komunikaciju te sudjelovali u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Od aktivnosti sekcije u 2018.g. bilježimo:

 • Preko 50 terenskih izlazaka s ciljem istraživanja ili monitoringa speleoloških objekata.
 • Postavljanje izložbe 60. godina organizirane speleologije u gradu Karlovcu u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić.
 • Organizacija tradicionalne Prečice preko šanca povodom rođendana Grada Karlovca.
 • Prezentacija speleologije na Danima špilje Vrlovke u Kamanju.
 • Organizaciju SpeleoFilmFestivala 2018.g.
 • Prisustvovanje Skupu speleologa Hrvatske 2018.g.
 • Suradnju u izradi CRO Speleo baze podataka – tj. katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske.
 • Organizaciju ili prisustvovanje stručnim ili znanstvenim istraživanjima i projektima:
  • Tjedan prirodoslovlja na otoku Korčuli.
  • Praćenje ekoloških značajki Špilje Vrlovke i rekognosciranje speleoloških objekata u bližoj okolici.
  • Speleološko i speleoronilačko istraživanje i izrada topografskog nacrta i 3d modela speleološkog objekta – lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu.
  • Monitoring značajnih speleoloških objekata PP Biokovo. 
  • Nastavak istraživanja i monitoring kaverni u tunelu Sv.Ilija u PP Biokovo. 
  • Istraživanje hibernacijske kolonije šišmiša u špilji Uviraljci i jami Suhodolki na Papuku.
  • Valorizacija speleoloških objekata na području planiranog NP Treskavica-Igman-Bjelašnica-Kanjon Rakitnice, BiH.
  • Interdisciplinarna znanstvena ekspedicija Crveno jezero 2018.
  • Speleološka i speleoronilačka istraživanja špilje Miljacke u NP Krka
  • Međunarodna speleološka i znanstveno istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – Izvor Ričine 2018., Livanjsko polje BiH.

Od edukativnih aktivnosti tijekom 2018. organizirali smo ili sudjelovali na nekoliko radionica za djecu i mlade te na seminarima Komisije za speleologiju. Također pojedini članovi su aktivni u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja te sudjeluju u školovanju budućih speleospašavatelja. Za potrebe rada sekcije u 2018. nabavljena je i nova oprema sukladno potrebama članova.