OTOK KORČULA – ZELENI OTOKU ponedjeljak, 22.01.2024. u Centru za kulturu Korčula udruga ADRIATICA iz Korčule u suradnji s udrugom OSMICA Karlovac predstavila je rezultate projekta OTOK KORČULA – ZELENI OTOK.

Tijekom promocije održane su prezentacije o aktivnostima i rezultatima projekta (Milan Vojinović, Tamara Crnac i Damir Basara) s posebnim naglascima na potrebe zaštite ugroženih područja, lokaliteta ili vrsta na otoku Korčuli te o problemima ilegalnih odlagališta otpada u speleološkim objektima na otoku kojih ima čak 31. Gost predavač, putem Zoom platforme, bio je ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda dr. sc. Ivan Guttler koji je nazočnima govorio o izazovima vezanim uz aktualne klimatske promjene. Po završetku prezentacija prof. dr. sc. Nenad Jasprica, uz autore Mirjanu i Nebojšu Jeričević, promovirao je knjigu Orhideje na otoku Korčuli koju se ovom prigodom moglo kupiti po promotivnoj cijeni. Večer je završila domjenkom i druženjem uz planiranje budućih aktivnosti na otoku Korčuli. Provedbu projekta financirao je Grad Korčula.

OTOK KORČULA – ZELENI OTOK

Glavni cilj projekta bila je izrada dokumenta pod nazivom Zbirka prirodoslovnih vrijednosti otoka Korčule koja za dugoročni cilj ima brendiranje otoka Korčule kao Zelenog otoka. Cilj prikupljanja podataka kroz taj dokument bila je inventarizacija zatečenog stanja kao i stvaranje baze podataka prirodoslovnih vrijednosti otoka Korčule kao stručne podloge za pripremu dokumentacije za osnivanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode otoka Korčule kao nužnog sljedećeg koraka za zaštitu prirode na lokalnoj razini.

Ostvareni specifični ciljevi projekta su:

  • Izrađen dokument: Otok Korčula – Zeleni otok: Zbirka prirodoslovnih vrijednosti otoka Korčule. U dokumentu su detaljno obrađena sljedeća poglavlja: Opći pregled područja, Geomorfologija i geologija otoka Korčule, Klima otoka Korčule, Zaštićena područja na otoku Korčuli, Ekološka mreža Natura 2000 – otok Korčula, Ostali značajni lokaliteti na otoku Korčuli, Flora otoka Korčule, Orhideje na otoku Korčuli, Korištenje biljnog materijala u svakodnevnom životu ljudi, Mikološka evaulacija staništa na području Grada Korčule, Podmorje otoka Korčule – livade posidonije, Speleološki objekti otoka Korčule, Suživot ljudi i prirode (s osvrtom na budućnost utjecaja ljudi na zaštićene i značajne lokalitete na otoku Korčuli), Smjernice za daljnja istraživanja i zaštitu prirodoslovnih vrijednosti otoka Korčule, Literatura. Dokument je osmišljen kao živo tijelo koje će se vremenom dopunjavati i ažurirati novim poglavljima i podacima.
  • Tiskana je knjiga pod nazivom: Orhideje otoka Korčule autora Mirjane i Nebojše Jeričevića koja na 152 stranice uz velik broj fotografija i grafičkih priloga opisuje vrste orhideja koje se mogu pronaći na otoku.
  • Napravljen je stručni elaborat: Mikološka evaulacija staništa na području Grada Korčule autora Nevena Matočeca i Ivane Kušan
  • Dopunjen je, i tiskana je nova dopunjena verzija Speleološkog katastra otoka Korčule autora Damira Basare.

ALBUM FOTOGRAFIJA