Petrova gora, 12.03.2024.


KT HPO, 512 m

Nakon odslušanih prvih predavanja o planinarskoj organizaciji, povijesti planinarstva u svijetu, Hrvatskoj i Karlovcu te predavanja o planinarskoj opremi polaznici 9. opće planinarske škole u nedjelju, 12. ožujka 2024. godine, odradili su svoj prvi planinarski izlet na Petrovu goru. Prije samog odlaska na stazu, izvršen je “pregled” ruksaka, kao dio nastavne jedinice „Oprema“ kako bi naši friški planinari naučili što sve treba imati u ruksaku za jednodnevne izlete. Po prekrasnom, proljetnom danu polaznici škole obišli su Rimski put, Mali Petrovac 507 m, Veliki Petrovac 512 m, Kraljev grob i Mali Velebit (420m) te odradili vježbu prepoznavanja vrsta planinarskih markacija te kretanja po označenom planinarskom putu.

Na izletu je sudjelovalo 9 polaznika 9. opće planinarske škole i 8 članova društva. Nakon obilaska staze uslijedio je zasluženi odmor u lovačkoj kući Muljava uz već čuvene palačinke. Svi sretni i zadovoljni vratili su se u Karlovac u popodnevnim satima. Za Osmicu Karlovac izlet su vodili Vitomir Murganić i Mario Volarić.

” Na jugoistočnoj granici Korduna smjestila se Petrova gora sa svojom najvišim vrhovima; Veliki Petrovac 512 m, Mali Petrovac 507 m, Magarčevac 474 m, Veliki Velebit 482 m.Bogata je šumama bjelogorice, pretežno bukve, hrasta i kestena. Ovo je područje najčišće bukove šume kojem Hrvatske šume pridaju posebnu pažnju. Također je bogata vodotocima i potocima kao i izvorima pitke vode.”

Pročitajte više: Planinarska obilaznica Petrova gora – Osmica Karlovac

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 1710834340145-1024x577.jpg