Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta

U organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a i Speleološke sekcije Speleo8 iz Karlovca 23.-24.9.2017. organiziran je Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta. Seminar se održavao u prostorijama Zajednice tehničke kulture u Karlovcu gdje je održan teorijski dio seminara te u špilji Gvozdenici gdje je odrađen terenski dio. Na seminar se odazvalo 19 polaznika iz  9 speleoloških udruga. Organizaciju seminara pomogao je Grad Karlovac u sklopu projekta “Lux in Tenebris”.

Glavni rezultat speleoloških istraživanja je na stručan način i u skladu sa svjetskim standardima izrađen speleološki nacrt. Zato je od izuzetne važnosti da članovi speleoloških odsjeka i udruga budu kvalitetno educirani o preciznosti i detaljima izrade nacrta te kasnijoj digitalizaciji samog nacrta. U okviru seminara održana su teorijska predavanja i step-by-step radionice na kojima su sudionici imali prilike digitalizirati speleološki nacrt. Tijekom seminara  se koristio program CorelDRAW za vektorsko crtanje te specijalistički programi Speleoliti, Compass Cave i TopoDroid. Organizator je osigurao privremene instalacije navedenih programa za potrebe izvođenja seminara.  Ovaj stručni seminar dio je speleološkog školovanja koje Komisija za speleologiju HPS-a provodi kroz speleološke škole, stručne seminare i ispite za speleološke nazive. Seminar je  vodio Damir Basara a kao predavači ili demonstratori u radu seminara sudjelovali su: Vlado Božić i Darko Španja.

Karlovac 25.9.2017.

Damir Basara

Održana predavanja:

  • Razvoj speleološkog nacrta – Vlado Božić
  • Razvoj pribora i metoda mjerenja i crtanja – Vlado Božić
  • Topografsko snimanje i prikupljanje podataka na terenu, digitalizacija speleološkog nacrta – Damir Basara
  • Specijalizirani programi za izradu poligonskog vlaka (Speleoliti, Compass Cave) – Damir Basara

Održane radionice:

  • Instalacija i uvod u korišteni softver (Speleoliti, Compass Cave, CorelDraw) – Damir Basara
  • Step-by-step digitalizacija demonstracijskog nacrta – Damir Basara

TERENSKI RAD (špilja Gvozdenica)

  • Step-by-step radionica: Praktični rad u programu Topodroid i upotreba laserskog daljinomjera Leica disto – Darko Španja

Seminaru su prisustvovali:

SPELEO8: Damir Basara, Matija Horvatin, Damjan Belavić, Goran Radović, Ivan Cerovac, Dolores Hribar, SO PDS VELEBIT: Ana Bakšić, Darko Španja, Hrvoje Petričević, Gordan Bezjak, Tin Kalac, Mateja Olujić, SO HPD ŽELJEZNIČAR: Vlado Božić, Milivoj Uroić, Mea Bombardelli, SU KRAŠEVSKI ZVIRI: Vinka Dubovečak, Vanja Lončar, Nikolina Kos, SO PD PROFUNDA: Milan Karmelić, DDISKF: Viktorija Vlašić, HBSD: Marija Čuček, SKOL/ HBSD: Nikolina Kuharić, BREGANJA/HBSD: Filip Baleka