Seminar za voditelje općih planinarskih škola

Tekst i foto: HPS

Sa ciljem razmjene informacija i iskustava u svrhu usklađivanja i unaprjeđenja načina izvođenja planinarskih škola u udrugama članicama HPS-a, u subotu 18. i nedjelju 19. studenoga održan je u planinarskom domu Bijele stijene u Tuku Seminar za voditelje općih planinarskih škola. Seminar je organizirala Komisija za školovanje HPS-a, a na njemu je sudjelovalo 35 voditelja planinarskih škola iz svih krajeva Hrvatske. Seminar je vodila zamjenica pročelnika Komisije za školovanje HPS-a Petra Gilja.

Tijekom seminara predstavljene su, objašnjene i raspravljene sljedeće teme:

  • Sustav školovanja u HPS-u
  • Program opće planinarske škole
  • Organizacijske zadaće voditelja planinarske škole
  • Metode rada i ishodi učenja – glavni naglasci predavanja i vježbi opće planinarske škole
  • Didaktička sredstva: Planinarski udžbenik, standardizirane prezentacije i metodički priručnik za opće planinarske škole
  • Provjera znanja u planinarskoj školi
  • Vježba planinarske orijentacije – primjer prijenosa i primjene znanja u općoj planinarskoj školi
  • Osnovne komunikacijske vještine i njihova primjena
  • Tematska rasprava: Iskustva i prijedlozi voditelja planinarskih škola

Predavanja su pripremili i održali Petra Gilja, Dubravko Balent, Karoline Supina Vrabec, Alan Čaplar, a u sklopu seminara izvedena je i vježba planinarske orijentacije.

Sudionici su pokazali visoku razinu zainteresiranosti za sve prezentirane sadržaje te su aktivno iznosili svoja zapažanja, iskustva, pitanja i prijedloge. U okviru seminara raspravljena su razna pitanja vezana uz primjenu programa i izvođenje opće planinarske škole. Kao pomoć i potporu za daljnji rad za sve sudionike Komisija za školovanje HPS-a osigurala je Metodičke priručnike za voditelje i izvoditelje općih planinarskih škola. Svi sudionici ocijenili su seminar veoma uspješnim i korisnim te iskazali zainteresiranost za još takvih seminara i radionica.

Iz Osmice Karlovac seminaru je prisustvovao Zoran Basara.