Speleološka sekcija - Speleo8 Osmica Karlovac

25.02.2015.g. osnovana je Speleo8, speleološka sekcija našega Društva. Sekcija je osnovana sa ciljem promicanja, razvoja i unapređenja speleologije unutar društva i grada Karlovca. Rad sekcije biti će usmjeren prema istraživanjima, očuvanju i zaštiti bio i georaznolikosti Republike Hrvatske te edukaciji članova društva. Sekcija broji 15-tak članova a u sekciji su aktivna 3 Instruktora speleologije.


Djelatnosti sekcije su :

  • Planiranje rada i razvitka speleologije, popularizacija speleološke djelatnosti te okupljanje i organiziranje svih osoba koje se bave ili se žele baviti speleologijom.
  • Organiziranje speleoloških rekognosciranja i istraživanja na području Hrvatske, te vođenje internog katastra (zapisnici, nacrti, fotografije, i dr.) o rekognosciranim i istraženim objektima.
  • Pravodobno dostavljanje podataka KSHPS i nadležnim ministarstvima o novootkrivenim speleološkim objektima sa posebnom naznakom na objekte u kojima istraživanja još nisu završena sukladno zakonu o zaštiti prirode.
  • Upoznavanje članstva s već istraženim značajnijim speleološkim objektima te područjima istraživanja ostalih speleoloških organizacija putem izleta i predavanja.
  • Stručno osposobljavanje članstva putem stručnih seminara, škola ili tečajeva te vođenje evidencije članstva putem osobnog speleološkog kartona. Školovanje unutar Sekcije provodi se po važećem programu školovanja KSHPS-a.
  • Podnošenja izvješća o svojoj godišnjoj djelatnosti i plana rada za naredno razdoblje kako matičnom društvu tako i KSHPS.
  • Pribavljanje suglasnosti za samostalno istraživanje speleoloških objekata koje su otkrili i istraživanja započeli članovi drugih speleoloških organizacija.


Sastanci speleološke sekcije održavaju se četvrtkom od 20.00 sati u društvenim prostorijama.