Špilja Vjetrenica – monografija


HRVATSKI JEZIK (Croatian)

ENGLESKI JEZIK (English)


U suradnji s Javnim poduzećem Vjetrenica d.o.o. (Trg Ruđera Boškovića bb, 88370 Ravno, Bosna i Hercegovina) preko udruge Osmica iz Karlovca sada možete nabaviti monografiju: Vjetrenica, centar špiljske bioraznolikosti Dinarida. Cijena monografije je 240,00 Kn (60 BAM, 32 EUR) za osobno preuzimanje. U slučaju dostave dodatno plaćate poštarinu prilikom preuzimanja. Monografiju je moguće naručiti na e-mail: osmica@osmica.hr a sve informacije i dogovori oko narudžbe i dostave mogu se obaviti i putem telefona: +385(0)98890685 (Damir Basara).U okviru institucionalno-razvojnog projekta “Inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja populacija Natura vrsta čovječja ribica (Proteus anguinus) i kongerija (Congeria kusceri) te Natura staništa 8310 (Špilje i jame zatvorene za javnost) na budućem zaštićenom području Popovo polje-Vjetrenica kojeg su uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, kroz 2019. i 2020. godinu, proveli Javno poduzeće Vjetrenica iz Ravnog te ADIPA: Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske, uz brojne druge aktivnosti izrađena je i početkom 2021. objavljena monografija VJETRENICA: Centar špiljske bioraznolikosti Dinarida (Cave Biodiversity hotspot of the Dinarides).

Dvojezična hrvatsko-engleska monografija, položenog je formata, tiskana na vrhunskom papiru, vakumirana u prozirnu foliju, pri čemu 356 stranica obuhvaćaju tvrde korice, oblog hrbta. Uz tekst monografiju krasi 323 fotografija, 20 crteža, 27 preslika, 27 Karti i nacrta, 32 tablice i 2 grafa.

NazivVJETRENICA: Centar špiljske bioraznolikosti Dinarida/Cave Biodiversity hotspot of the Dinarides
Format240 x 196 mm, landscape
Papir135 g/m2
Korice i omotTvrde 2,5 mm, obli hrbat, vakumirano u prozirnu foliju
Tisak i nakladaGrafotisak, Grude, BIH; 2000 kom.
Godina2021.
JezikDvojezična, hrvatski / engleski
Broj stranica356
PriloziFotografije: 323; Crteži: 20; Preslike: 27; Karte i nacrti: 27; Tablice: 32; Grafovi: 2
Autori31 iz 12 država
Poglavlja7
Potpoglavlja19
PokroviteljFond za zaštitu okoliša Federacije BiH
NakladnikJavno poduzeće Vjetrenica, Ravno, BIH
SunakladnikADIPA: Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske
Grafički dizajnMarijana Pekas Lana
RecenzijaLee Knight (UK)

Monografija je djelo većeg broja eminentnih stručnjaka, čak 31 autora tekstova iz 12 država (abecednim redom): Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Italija, Makedonija sjeverna, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Srbija te još 20-tak autora fotografija i drugih priloga navedenih u impresumu.

Monografija počinje poglavljem PREDGOVORI (PREFACES) kojeg čine Predgovor izdavača (Publisher’s preface) kojeg je napisao direktor JP Vjetrenica Nikša Vuletić te Predgovor urednika (Editor’s foreword), kojeg potpisuje glavni urednik monografije Roman Ozimec.

Slijedi 2. poglavlje UVOD (INTRODUCTION), u kojem predstavljamo temeljni okvir Vjetrenice, najprije fascinantni geotektonski sustav Dinarida, zatim elemente dinarskog krša, te Popovo polje i njegove fantastične speleološke objekte. Slijedi sažeto predstavljen, vrlo interesantan povijesni pregled istraživača i istraživanja Vjetrenice, te u konačnici, njena osobna karta.

U okviru 3. poglavlja, OPĆI DIO (GENERAL PART) definirana je geografska situacija Vjetrenice te opsežno predstavljena njena speleogeneza, speleomorfologija i hidrologija, s najnovijim topografskim nacrtom Vjetrenice, koji je vrlo elegantno tehnički uklopljen u knjigu. Opisana je mikroklima i ekologija Vjetrenice, sa svim utvrđenim staništima, od kojih su neka ovdje po prvi puta objavljena i predložena za buduće klasifikacije. Završno, istaknuta je prethodno poznata paleontološka vrijednost Vjetrenice, ali i novootkriveni arheološki nalazi, koji ukazuju na važnost i potencijal koji čeka daljnje istraživače.

Centralno, 4. poglavlje SPECIJALNI DIO (SPECIAL PART) daje uvid u najveće skriveno blago Vjetrenice, njeno iznimno biološko bogatstvo. Poglavlje započinje sistematskim pregledom bioraznolikosti Vjetrenice a potom slijede vrlo zanimljiva specijalistička poglavlja u kojima se obrađuju bakterijske / mikrobne zajednice Vjetrenice te, po prvi puta, njeni protisti i gljive. Najopsežnije potpoglavlje monografije – životinje Vjetrenice, obrađuje čak 40 taksonomskih skupina faune.

U 5. poglavlju SINTEZE (SYNTHESIS) sintetizirana je speleološka i biospeleološka valorizacija Vjetrenice i područja Popovo polje-Vjetrenica, za koje je izrađen Speleološki i Biospeleološki katastar, proširen na cijelu općinu Ravno. Analizirana je ugroženost i zaštita Vjetrenice te njene ekološke i genetičke bioraznolikosti. Slijedi zanimljiv pregled ostvarenih razvojnih projekata Vjetrenice, pri čemu moramo istaknuti uspostavljen prvi svjetski Biospeleološki muzej Vjetrenica, dok poglavlje zaključuje vrlo zanimljiva i moguća futuristička Vizija budućnosti Vjetrenice.

U 6. poglavlju DODATAK (ADDITION) dat je detaljan taksonomski popis cjelokupne trenutno prepoznate bioraznolikosti Vjetrenice, koja obuhvaća čak 230 vrsta od kojih je 96 obligatnih špiljskih vrsta stigobionata i troglobionata. Monografiju zaključuje 7. poglavlje LITERATURA (REFERENCES) za koju je prikupljeno čak više od 530 bibliografskih jedinica vezanih uz Vjetrenicu, a dio njih, uz brojne druge specijalističke reference, predstavljen je u ovom poglavlju, koje obuhvaća oko 400 referenci.