Svjetski dan voda, 22.03.2024.


TEKST I FOTO: Dječji odjel Gradske knjižnice “I. G. Kovačić”

22.3.2024. Svjetski dan voda, EKO radionica

Danas smo prigodno obilježili Svjetski dan voda, spoznajnom radionicom EKO tematike. Naša dugogodišnja suradnja sa Osmicom Karlovac, društvom za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti se nastavlja, a današnju radionicu vodila je Maja Hrustić, prof. geologije i geografije. Uz pokuse sa vodom, naučili smo zbog čega je čista voda od najveće važnosti za život svih bića, na koji način nastaju podzemne vode, što su to krška polja (kojih ima mnogo u HR), da li voda može otapati neke vrste stijena i još mnogo, mnogo zanimljivih informacija.

Kako samo ime kaže, podzemne vode su vode koje se nalaze pod zemljom, a nalazimo ih u vodonosnicima, geološkim formacijama stijena, pijeska i šljunka koji sadrže znatne količine vode. Napajaju izvore, rijeke, jezera te prodiru u mora i oceane. Podzemne vode se uglavnom obnavljaju padalinama i otapanjem snijega koje se infiltriraju u tlo. Skoro sva tekuća slatka voda na svijetu je podzemna voda. Život bez nje nije moguć. Koristi se za opskrbu pitkom vodom, sanitarne sustave, poljoprivredu, industriju i ekosustave.

Cilj svjetskog dana vode je upozoriti i podići svijest o 2 milijarde ljudi koji žive bez pristupa pitkoj vodi s fokusom na podržavanje postizanja ciljeva UN-ove Agende 2030 održivih razvoja (SDG 6): Voda i odvodnja za sve do 2030. g. Ovogodišnja tema je „Voda za mir“, kojom se ukazuje na ključnu ulogu vode u stabilnosti i napretku u svijetu. Povećanjem klimatskih promjena i globalnog rasta populacije dodatno se stvara problem pristupa pitkoj vodi.

ALBUM FOTOGRAFIJA