20.02.2020. Održana godišnja skupština društva

Udruga Osmica osnovana je na Međunarodni dan planina 11.12.2014.g. te smo uspješno proslavili 5. obljetnicu rada. Iz godine u godinu bilježimo rast aktivnosti te smo među planinarima a i u Gradu Karlovcu prepoznati kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu Karlovcu. Društvo je u 2019.g. i dalje punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice a članovi smo i udruge Via Dinarica Croatia. Naši vodiči usko surađuju i članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb a pojedini članovi aktivni su spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Karlovac i Zagreb. U 2019.g. društvo je brojalo 93 člana. Redovito su održavani sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci (svakog četvrtka od 19.30), koje od sredine 2019.g. održavamo u novouređenim društvenim prostorijama u Sokolskom domu. Prostorije smo dobili na korištenje putem natječaja za udruge tvrtke Mladost d.o.o. Organizacijski smo u potpunosti ustrojili rad društva, a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinule su Mira Valio i Mirella Kosturić, a o knjigovodstvenom IPS servis d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2019.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge.

Tijekom 2019.g. aktivne su bile Speleološka i Vodička sekcija a pokrenuti su ponovno i redovitiji obiteljski izleti. Detaljnije o aktivnostima sekcija u izvještajima pročelnika.Tijekom 2019.g. dio aktivnosti usmjeren je na provođenje projektnih zadataka koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Tako smo od 18 prijavljenih u djelo proveli 11 projekata a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Gradu Karlovcu, Gradskim tvrtkama: Mladost, Zelenilo, Gradska toplana i Hostel Karlovac, udrugama TRAGUS i ADIPA, Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, JU rezervat Lokrum te Hrvatskom planinarskom savezu.

Dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove. Tako je u 2019. organizirana Opća planinarska škola za nove članove te nekoliko zajedničkih vježbi za vodiče i speleologe, a prisustvovalo se na tečajevima i seminarima u organizaciji HPS-a. U 2019.g. odškolovali smo 1 Speleologa, 1 vodiča A standarda i 3 markacista. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije i tajnika Komisije za speleospašavanje HGSS-a a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološku edukaciju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Od naših zapaženijih aktivnosti u 2019.g. izdvojili bi redovitu edukaciju članova, organizaciju društvenih izleta, Prečice preko šanca, 9. SpeleoFilmFestivala, 6 radionica za djecu u G.K. Ivan Goran Kovačić te uspješnu suradnju s OŠ Mahično. Sve te aktivnosti doprinose vidljivosti društva u planinarskoj zajednici te u Gradu Karlovcu. Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše redizajnirane web stranice (www.osmica.hr), facebook profila koji prati 1739 korisnika, a sudjelovali smo i u nizu emisija na Trend radiu te TV4R. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima.

Kao krunu rada proteklih 5 godina tijekom 2019.g. pokrenuli smo i u djelo proveli projekt izdavanja ljetopisa „Prvih pet“ autora Vitomira Murganića, koja će osim tiskanog imati i online .pdf izdanje.

Hvala svima koji su pomogli da ostvarimo sve postavljene ciljeve, a i puno više od toga te posebno hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju.

Izvješće o radu speleološke sekcije SPELEO8 za 2019. godinu

U 2019. godini, speleološka sekcija brojala je desetak aktivnih članova, od čega tri instruktora speleologije, dva speleologa te speleološke pripravnike. Sastanci nisu održavani a po potrebi članovi su se okupljali na terenu i u sklopu društvenih sastanaka. Pročelnik je bio Damir Basara. Tijekom godine redovito smo održavali komunikaciju te sudjelovali u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Od aktivnosti sekcije u 2019.g. bilježimo:

 • 20 terenskih izlazaka s ciljem istraživanja ili monitoringa speleoloških objekata.
 • Posjet speleološkim objektima u slovenskim Alpama. Obišli smo Jamu Konasnicu (preko 2 km kanala), Jeralovo brezno (80 m dubine, sa zanimljivim vertikalnim cijevima i neobičnim kanalima) te Brezno pri Leški planini (-536m, 4 km kanala). Sudjelovali su Lidija i Damir Basara, Sanja Belobaba i Miran Barjaković.
 • Organizaciju tradicionalne Prečice preko šanca povodom rođendana Grada Karlovca.
 • Organizaciju SpeleoFilmFestivala 2019.g. (21 film iz 13 svjetskih zemalja)
 • Prisustvovanje Skupu speleologa Hrvatske 2019.g. gdje smo sudjelovali u dva predavanja, 1 posteru te s projekcijama filmova.
 • Prisustvovanje znanstveno stručnom skupu Otok Lokrum – od znanstvenih spoznaja do upravljanja zaštićenim područjem
 • Suradnju u izradi CRO Speleo baze podataka – tj. katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske.
 • Organizaciju ili prisustvovanje stručnim ili znanstvenim istraživanjima i projektima:
  • Istraživanje speleoloških objekata na otoku Palagruži (istražena 4 speleološka objekta)
  • Tjedan prirodoslovlja na otoku Korčuli. (istraženo 5 speleoloških objekata od kojih je najznačajnija Jama pod Bilušin vrhom dubine 114 m)
  • Istraživačka ekspedicija Albanija, Crna Gora, BiH (nastavljena istraživanja u Albaniji u jami Shpella e Celikokave -505m dubine, u Crnoj Gori u Erikovoj jami i Vodenoj jami (135m) te u BiH u špilji Veliko Đatlo.
  • Speleološka i speleoronilačka istraživanja na otoku Lokrumu. (istražena 4 speleološka objekta)
  • Monitoring značajnih speleoloških objekata PP Biokovo. 
  • Nastavak istraživanja i monitoring kaverni u tunelu Sv.Ilija u PP Biokovo. (Kaverna 1+637 istražena do +320m)
  • Istraživanje hibernacijskih kolonija šišmiša u Pušinoj jami na Žumberku te u špilji Uviraljci i jami Suhodolki na Papuku
  • Međunarodna speleološka i znanstveno istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – Izvor Ričine 2019., Livanjsko polje BiH. Uz istraživanja sudjelovali u izložbi fotografija te edukativnom predavanju)
  • Speleološki kamp Popovo polje 2019., BiH. Započeta izrada katastra speleoloških objekata Popova polja.
  • Tečaj SPAR u Oregonu, USA, u organizaciji Nacionalne komisije za speleospašvanje – Nacionalnog speleološkog društva. Posjet špiljama u lavi i ugaslim vulkanima

Od edukativnih aktivnosti tijekom 2019. organizirali smo ili sudjelovali na nekoliko radionica za djecu i mlade te na seminarima Komisije za speleologiju. Speleološka škola zbog manjka interesa nažalost nije održana a Žana Marijanović položila je ispit za naziv Speleolog KS HPS-a. Također naši članovi su aktivni u Europskoj speleospasilačkoj federaciji (Dinko Novosel, predsjednik ECRA-e) i Komisiji za speleospašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja (Dinko Novosel, tajnik Komisije) te aktivno sudjeluju u školovanju budućih speleospašavatelja. Damir Basara koordinator je KS HPS za speleološku edukaciju te je tijekom 2019.g. aktivno sudjelovao u reformi školovanja i pisanju edukacijkih programa unutar KS.

Za potrebe rada sekcije u 2019. nabavljena je i nova oprema sukladno potrebama članova.

Izvješće o radu vodičke sekcije za 2019. godinu

Sukladno Pravilniku o radu Vodičke sekcije, pročelnik Sekcije podnosi Skupštini izvješće o radu Vodičke sekcije u protekloj godini.

U 2019. godini Sekcija je brojala 8 članova: Vitomir Murganić – vodič A, B i D standarda, Mira Valio, Ivan Valio, Morana Lapanja, Damir Basara, Miran Barjaković – vodiči A standarda, Lidija Basara – od svibnja vodič A standarda, Ivan Kovačević – vodič pripravnik A standarda.

Svi vodiči članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb te sudjeluju na vježbama Stanice vodiča: Vitomir Murganić, Damir Basara i Lidija Basara sudjelovali su na kombiniranoj vježbi (vođenje grupe, komunikacija s grupom, orijentacija, prva pomoć i spašavanje te rukohvati) na Okiću, a Morana Lapanja i Lidija Basara na Zboru vodiča na Platku, na kojem je održana i vježba iz prve pomoći.

U proljeće je održana 4. planinarska škola sa 7 polaznika. Voditelj škole bio je Vitomir Murganić, a u sklopu škole održano je 8 predavanja i 5 izleta.

Ukupno je organizirano 17 društvenih izleta s 253 sudionika. Obišli smo Klek (triput!), Viševicu, Žbevnicu, Petrovu goru, Kozjak, Tulove grede, Kicljev vrh, Javorovu kosu te Veliki Snežnik u Sloveniji, no prateći fizičku spremu i motiviranost najaktivnijih članova, ukazala se potreba i za kondicijski zahtjevnijim izletima pa smo odradili i kružnu turu Platak-Risnjak-Snježnik-Platak, te nekoliko dvodnevnih izleta: dio Premužićeve staze i Veliki Kozjak na Sjevernom Velebitu, Bijele i Samarske stijene te Stap-Debeli kuk-Kamena galerija na Južnom Velebitu. Tijekom ljetnog pohoda u Makedoniju osvojeni su sljedeći vrhovi: Ljuboten (2498m) i Titov vrh (2748m) na Šar planini, Golem Korab (2764m) na planini Korab, Magaro (2254m) na Galičici te Pelister (2601m) na planini Baba.

Također je organizirano i desetak individualnih izleta koji su bili otvorenog tipa, no uglavnom su zbog privatno-poslovnih razloga bili najavljeni prekasno da bi ih se moglo smatrati društvenim izletima. Među značajnijima su izlet na Debelu peč (2014m) u Julijskim Alpama, na kojem je sudjelovalo 9 planinara, te Grintovec (2558m) u Kamniško-Savinjskim Alpama, na kojem je sudjelovalo 5 planinara (svi članovi Osmice).

Iako nije u domeni Vodičke sekcije, značajan je uspon na Triglav (2864m) u Julijskim Alpama triju naših najaktivnijih planinarki: Mirelle Kosturić, Ivančice Jazvac te Irene Lukešić (u organizaciji PD Dubovac) kao i uspon na Piramide Vincent (4215m) u masivu Monte Rosa u Peninskim Alpama naših vodiča Damira i Lidije Basara (u vlastitoj organizaciji).

Kao nastavak višegodišnjeg rada s djecom, u jesen smo krenuli s mjesečnim obiteljskim izletima. Cilj nam je bio uključiti ne samo djecu s roditeljima, već i bake i djedove te ostale članove obitelji da provedu kvalitetno vrijeme s djecom u prirodi. Ovi izleti su također pogodni za starije planinare, planinare početnike te sve ostale koji tek trebaju skupiti kondiciju za teže uspone. Održani su izleti na Stožac kraj Ogulina, Javorovu kosu te poučnu stazu Leska u NP Risnjak.

Sekcija je održala 2 formalna sastanka na kojima su teme bile prijave kadidata na tečaj za vodiče A kategorije te plan izleta za 2020. godinu, dok se sve ostalo dogovaralo u sklopu redovnih društvenih sastanaka.

ALBUM FOTOGRAFIJA