Vodička sekcija Osmica Karlovac

Organizaciju vodičke djelatnosti u Hrvatskom planinarskom savezu provodi Komisija za vodiče HPS. Komisija koordinira i usmjerava djelatnosti vodiča i stanica vodiča, osposobljava i stručno usavršava vodiče putem vježbi, škola, tečajeva i seminara, provodi licenciranje vodiča i vodi evidenciju o njima te obavlja i druge zadaće u interesu razvitka vodičke djelatnosti. Više informacija…


Vodička sekcija Osmice je stručno osposobljena i organizirana sekcija za vođenje planinara i drugih građana u planinama u svim klimatskim i meteorološkim uvjetima u zemlji i inozemstvu. Svi vodiči društva školovani su u skladu s pravilnicima Hrvatskog planinarskog saveza i članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb.

Ciljevi vodičke sekcije su:

 • Organizirano i sigurno vođenje planinara i izletnika u planine
 • Razvijanje i unapređenje vodičke službe u Osmici
 • Stvaranje uvjeta za razvoj sveukupne vodičke službe
 • Njegovanje i promicanje tehnike vođenja i vodičke tradicije

Sve ciljeve vodička služba HPS-a ostvaruje preko Vodičke sekcije u Osmici:

 • Održavanjem sastanak Vodičke sekcije
 • Donošenjem smjernica, programa i planova rada
 • Izvješćivanjem nadležnih tijela o djelovanju Vodičke sekcije
 • Unaprjeđivanjem, osposobljavanjem i stručnim usavršavanjem vodičkih kadrova putem vježbi, škola, tečajeva i seminara
 • Suradnjom sa ostalim službama, odsjecima, sekcijama i komisijama unutar Osmice
 • Suradnju sa drugim strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • Obavljanjem i drugih zadaća u interesu i razvitka vodičke službe.

Član vodičke sekcije može postati svaki član Osmice koji zadovoljava sljedeće kriterije:

 • Da je aktivan član Osmice
 • Da ima završenu planinarsku školu
 • Da pokazuje sklonosti ka vođenju izleta
 • Da se na dosadašnjim izletima ponašao u skladu propisanih normi
 • Da je završio neki od tečajeva za vodiče koje organizira HPS.
 • Da je uputio pismeni zahtjev Sekciji za primitak u članstvo