Članstvo osmica karlovac


Kako se postaje članom Osmice i Hrvatskog planinarskog saveza?

Članom Osmice postaje se ispunjavanjem pristupnice te plaćanjem članarine (blagajnici društva fizički na sastancima društva ili direktno na račun udruge). Ako se članarina uplaćuje na žiro račun točan iznos se uplaćuje na račun udruge u Reiffeisen banci IBAN: HR0224840081107215252 te ista vrijedi za tekuću kalendarsku godinu u kojoj je uplaćena. U napomeni obavezno navesti: Članarina za 20xx godinu: Vaše ime i prezime (ili više članova, obitelj).

Visina godišnje članarine od 01.01.2024. g.:

 • Odrasli: 15,00 Eur
 • Nezaposleni, studenti, penzioneri, više članova iste obitelji (50% popusta od drugog člana pa nadalje): 7,50 Eur
 • Djeca i omladina: 5,00 Eur
 • Članska iskaznica (za nove članove ili ispunjene iskaznice): 2,00 Eur
 • Poštarina (ukoliko Vam iskaznicu šaljemo poštom): 2,00 Eur

Primjeri izračuna članarine:

 • Novi odrasli, zaposlen član (ispunio online pristupnicu i želi da mu iskaznicu pošaljemo poštom): 15,00+2,00+2,00=19,00 Eur
 • Novi odrasli, nezaposlen član (ispunio online pristupnicu i želi da mu iskaznicu pošaljemo poštom): 7,50+2,00+2,00=11,50 Eur
 • Obitelj, dva člana, dvoje djece, novi članovi (ispunili online pristupnicu i žele da im iskaznicu pošaljemo poštom): 15,00+2,00+7,50+2,00+5,00+2,00+5,00+2,00+2,00=42,50 Eur
 • Obitelj, dva člana, jedno dijete, stari članovi, fizičko plaćanje na sastanku: 15,00+7,50+5,00=27,50 Eur
 • itd.Tko može biti član i kako se učlaniti?

Članom Društva može postati svaka zainteresirana fizička osoba. Članom se postaje dobrovoljnim pristupom i uplatom članarine. Svi članovi Društva upisuju se u popis članova Društva. U popisu članova prikupljaju se sljedeći podatci: Ime i prezime, OIB, datum rođenja, e-mail adresa, kućna adresa, broj tel./mob, sukladno Zakonu o udrugama (“Narodne novine”br.74/14). Svi prikupljeni podatci koristiti će se isključivo za internu evidenciju te Društvo jamči njihovu tajnost i sigurnost.

Za pristupanje u članstvo Društva potrebno je ispuniti pristupnicu.

Učlanjenjem u Društvo postajete član Hrvatskog planinarskog saveza sa svim pripadajućim pravima, povlasticama i obavezama.

Član planinarske udruge ima pravo:

 • sudjelovati u radu planinarske udruge
 • koristiti popust od 50% na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Hrvatskoj;
 • temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinske zveze Slovenije koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Sloveniji kao i članovi PZS-a;
 • temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinarskog saveza Herceg-Bosne koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima kojima upravljaju udruge članice tog saveza, isto kao i članovi PSHB-a;
 • koristiti člansko osiguranje u slučaju nesreće na planinarskom izletu u Hrvatskoj,
 • posredstvom skupštine u svojoj planinarskoj udruzi odlučivati o izboru dužnosnika i tijela svoje osnovne planinarske udruge te koristiti njezine članske povlastice, sukladno Statutu Društva
 • ostvarivati ostale članske povlastice.


Član planinarske udruge dužan je:

 • ponašati se u skladu s načelima planinarske etike i čuvati čast i ugled planinarske udruge;
 • podmirivati članarinu u svojoj osnovnoj planinarskoj udruzi;
 • predočiti člansku iskaznicu na zahtjev dužnosnika svoje osnovne planinarske udruge i opskrbnika planinarskih kuća;
 • izvršavati dužnosti i obveze koje utvrde tijela njegove osnovne planinarske udruge;
 • poštivati i izvršavati odluke tijela HPS-a.

Osiguranje članova:

Članovi planinarskih udruga udruženih u HPS osigurani su posredstvom HPS-a za slučaj nesreće na planinarskim izletima u Hrvatskoj ili inozemstvu za slučajeve invaliditeta (do 6000,00 Eur) i smrti (3000,00 Eur). Naknada se ostvaruje dostavom ispunjenog obrasca za prijavu nesretnog slučaja s priloženim preslikama liječničke dokumentacije i članske iskaznice HPS-a u Ured HPS-a. Nakon ovjere dokumentacije u Uredu HPS-a sve daljnje kontakte izravno obavljaju oštećeni i osiguravatelj.

Dodatno članovi Osmice osigurani su za slučaj nesreće na planinarskim izletima u Hrvatskoj za slučajeve invaliditeta (do 11.000 Eur) i smrti (5.500 Eur) u osiguravateljskoj kući Euroherc.

Zaslužni članovi:

– ZRINKA CVITEŠIĆ  – s obzirom na uključivanje u kampanju očuvanja rijeke Korane IO Osmice dodijelio je Zrinki titulu zaslužnog člana Osmice.