Članstvo


Tko može biti član i kako se učlaniti?

Članom Društva može postati svaka zainteresirana fizička osoba. Članom se postaje dobrovoljnim pristupom i uplatom članarine na redovnim sastancima Društva. Svi članovi Društva upisuju se u popis članova Društva. U popisu članova prikupljaju se sljedeći podatci: Ime i prezime, OIB, datum rođenja, e-mail adresa, kućna adresa, broj tel./mob, sukladno Zakonu o udrugama (“Narodne novine”br.74/14). Svi prikupljeni podatci koristiti će se isključivo za internu evidenciju te Društvo jamči njihovu tajnost i sigurnost.

Za pristupanje u članstvo Društva potrebno je ispuniti pristupnicu.

Učlanjenjem u Društvo postajete član Hrvatskog planinarskog saveza sa svim pripadajućim pravima, povlasticama i obavezama.


Član planinarske udruge ima pravo:

– sudjelovati u radu planinarske udruge

– koristiti popust od 50% na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Hrvatskoj;

– temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinske zveze Slovenije koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Sloveniji kao i članovi PZS-a;

– temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinarskog saveza Herceg-Bosne koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima kojima upravljaju udruge članice tog saveza, isto kao i članovi PSHB-a;

– koristiti člansko osiguranje u slučaju nesreće na planinarskom izletu u Hrvatskoj,

– posredstvom skupštine u svojoj planinarskoj udruzi odlučivati o izboru dužnosnika i tijela svoje osnovne planinarske udruge te koristiti njezine članske povlastice, sukladno Statutu Društva

– ostvarivati ostale članske povlastice.Član planinarske udruge dužan je:

– ponašati se u skladu s načelima planinarske etike i čuvati čast i ugled planinarske udruge;

– podmirivati članarinu u svojoj osnovnoj planinarskoj udruzi;

– predočiti člansku iskaznicu na zahtjev dužnosnika svoje osnovne planinarske udruge i opskrbnika planinarskih kuća;

– izvršavati dužnosti i obveze koje utvrde tijela njegove osnovne planinarske udruge;

– poštivati i izvršavati odluke tijela HPS-a.


Osiguranje članova

Članovi planinarskih udruga udruženih u HPS osigurani su posredstvom HPS-a za slučaj nesreće na planinarskim izletima u Hrvatskoj ili inozemstvu za slučajeve invaliditeta (do 40.000 kn) i smrti (20.000 kn). Naknada se ostvaruje dostavom ispunjenog obrasca za prijavu nesretnog slučaja s priloženim preslikama liječničke dokumentacije i članske iskaznice HPS-a u Ured HPS-a. Nakon ovjere dokumentacije u Uredu HPS-a sve daljnje kontakte izravno obavljaju oštećeni i osiguravatelj.

Dodatno članovi Osmice osigurani su za slučaj nesreće na planinarskim izletima u Hrvatskoj za slučajeve invaliditeta (do 80.000 kn) i smrti (40.000 kn) u osiguravateljskoj kući Euroherc.


Zaslužni članovi:

– ZRINKA CVITEŠIĆ  – s obzirom na uključivanje u kampanju očuvanja rijeke Korane IO Osmice dodijelio je Zrinki titulu zaslužnog člana Osmice.