Izvješća o radu društva osmica karlovac

Izvješće o radu za 2022. godinu

Kao i prošlih godina društvo u 2022.g. bilježi kontinuirani porast aktivnosti, članova i financijskih priljeva. U 2022.g. društvo je brojalo 127 članova. Po potrebi održavani su sastanci Izvršnog odbora a počeli smo ponovo održavati i redovne sastanke četvrtkom od 19.30 u društvenim prostorijama. Upravu društva sačinjavali su: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula je Mirella Kosturić, a o knjigovodstvenom Metro servis j.d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2022.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge. Kroz 2022.g. društvo bilježi prihode u iznosu od 332.619,34 Kn i rashode od 236.713,42 Kn. Krajem godine financijsko stanje društva iznosilo je 174.680,74 Kn ili 23.184,12 EUR.

Društvo je u 2022.g. i dalje punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza, Karlovačke sportske zajednice i Karlovačkog saveza sportske rekreacije. Naši vodiči usko surađuju i članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb a pojedini članovi aktivni su spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Karlovac i Zagreb. Kroz projektne aktivnosti ostvarujemo suradnju s Javnim ustanovama (Nacionalnim parkovima i parkovima prirode) te Ministarstvima u području zaštite prirode i očuvanja prirodoslovnh vrijednosti a u Gradu Karlovcu prepoznati smo kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu.

Tijekom 2022.g. aktivne su bile Speleološka, Vodička i Markacijska sekcija. Detaljnije o svim aktivnostima sekcija u izvještajima pročelnika.

Tijekom godine velik dio aktivnosti bio je usmjeren na provođenje projektnih zadataka koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Tako smo odradili 23 projekta a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Grad Karlovac, Karlovačka športska zajednica, Športska zajednica Duga Rese, Hostel Karlovac, Inkasator Karlovac, Čistoća Karlovac, Hrvatske šume uprava šuma Karlovac, općina Cetingrad, grad Korčula, Javna ustanova Natura Viva Karlovac, JU NP Plitvička jezera, JU Dubrovačko-Neretvanske županije,  inicijativa Čisto podzemlje, udrugama Carpe Diem Karlovac, ADIPA Zagreb, TRAGUS Zagreb i ADRIATICA Korčula, zadrugi Granum Salis, tvrtkama Dvokut Ecra d.o.o., Supernatural j.d.o.o., i Biota j.d.o.o. te Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

U 2022.g. dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove i građane grada Karlovca. Tako je organizirana 7. Opća planinarska škola koju je upisalo 9 a završilo 5 polaznika, 4 člana završila su tečaj za planinarske vodiče A standarda a 3 pripravnika polažila ispite za tu kategoriju. Naše društvo pomoglo je i organiziralo planinarsku školu u Cetingradu za PD Crvene stijene a odradili smo i 5 edukativnih radionica sa temom planinarstva u GK Ivan Goran Kovačić za naše najmlađe sugrađane. Akcija Šetnje Kozjačom koja postaje tradicionalna uz edukativni ima i ekološki karakter pa uz naše najmlađe članove, čišćenju šume priključuju nam se i građani Karlovca. Ta akcija provodi se u suradnji sa Karlovačkim savezom sportske rekreacije. U Hostelu Karlovac u Selcu u sklopu Škole u prirodi za učenike 4-tih razreda osnovnih škola karlovačke županije redovno smo održavali radionice planinarstva i sportskog penjanja. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije i tajnika Komisije za speleospašavanje HGSS-a a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološku edukaciju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Od zapaženijih aktivnosti u 2022.g. izdvojili bi rad speleološke sekcije koja je imala čak 84 terenske aktivnosti te su istražili 34 nova speleološka objekta. Također su organizirali akciju čišćenja speleoloških objekata na Korčuli u suradnji sa osnovnim školama na Korčuli te inicijativom Čisto podzemlje i LIDL-om Hrvatska a organizirali su i Prečnicu preko amfiteatra u Duga Resi za djecu osnovnih škola Duge Rese. Obe akcije imale su jak medijski odjek. Posebno bi pohvalili i naše hodače Hrvatskom planinarskom obilaznicom Zorana Basaru za dobivanje Posebnog i Visokog priznanja HPO te Leona Basaru za dobivanje Srebrne i Zlatne značke HPO.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice (www.osmica.hr), facebook profila koji prati 2186 korisnika, Youtube kanala na kojem su dostupna predavanja s planinarskom tematikom a sudjelovali smo i u nekoliko emisija na Trend radiu te TV4R. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. Sve naše aktivnosti uvelike doprinose vidljivosti društva u planinarskoj zajednici te u Gradu Karlovcu.

Izvještaj o radu Vodičke sekcije za 2022. godinu

Sukladno Pravilniku o radu Vodičke sekcije, pročelnik Sekcije podnosi Skupštini izvješće o radu Vodičke sekcije u protekloj godini.

Tijekom 2022. godine Sekcija je brojala 15 članova, a od toga je aktivno bilo 13 članova: Vitomir Murganić – planinarski vodič A, B i D standarda, Morana Lapanja, Damir Basara, Lidija Basara, Zoran Basara, Mario Volarić, Dina Botta – planinarski vodiči A standarda, Dino Arbanas, Josip Bišćan, Martina Galović i Zvonimir Ornik – vodiči pripravnici A standarda, te Ivan Kovačević i Saša Škugor – planinski vodiči prema sustavu školovanja Saveza Gorskih Vodiča Hrvatske.

U proljeće je održana 7. planinarska škola. Škola je imala 9 polaznika, a uspješno ju je završilo 5 polaznika. Voditelj škole bio je Vitomir Murganić.

Organizirali smo 22 društvena izleta (uključujući obiteljske izlete) s ukupno 363 sudionika. Obišli smo Svetog Mikulu na otoku Malom Lošinju i Sis na Cresu, Medvednicu, Ozeblin, Petrovu goru, Samoborsko gorje, Učku, Ćićariju, Sjeverni i Srednji Velebit, Biokovo, Risnjak, Snježnik, Bjelolasicu te Kamniške Alpe u Sloveniji. Održan je i tradicionalni ljetni planinarski pohod, ovaj put u Bosnu i Hercegovinu gdje su popeti sljedeći vrhovi: vrh Lisinj (1742 m) na planini Bitovinji, vrh Velika Ljubuša (1797 m) na planini Ljubuši, vrh Idovac (1956 m) na planini Raduši, te vrh Debela kapa (2004 m) na Prenju. Najposjećeniji bio je izlet na Županj vrh na Ćićariji, na kojem je sudjelovalo 37 planinara, od toga 10 djece.

Osim vođenja društvenih izleta, naši vodiči su i samostalno planinarili, u čemu prednjači Zoran Basara kojem je u 2022. godini dodijeljeno Visoko priznanje Hrvatske planinarske obilaznice. Čestitamo! Također je vrijedan i uspon Damira i Lidije Basara na vrh Škrlaticu (2740 m) u Julijskim Alpama.

U suradnji s Osnovnom školom Mahično organizirali smo izlet na Sleme kraj Platka za polaznike izbornog predmeta „Mali istraživači“.

Dina Botta, Zoran Basara i Mario Volarić uspješno su položili ispit za vodiče A standarda, a Dino Arbanas, Josip Bišćan, Martina Galović i Zvonimir Ornik tečaj za vodiče A standarda te postali vodiči pripravnici A standarda.

Sekcija je tijekom godine povremeno održavala sastanke (ukupno 3 sastanka), a komunikacija s članovima sekcije održavana je i elektroničkim putem.

Izvješće o radu speleološke sekcije SPELEO8 za 2022. godinu

U 2022. godini, speleološka sekcija brojala je 14 članova, od čega četiri instruktora speleologije, jednog Speleologa te speleološke pripravnike i suradnike. Sastanci su održavani po potrebi a članovi su se okupljali na terenu i u sklopu društvenih sastanaka. Pročelnik je bio Damir Basara. Tijekom godine redovito smo održavali komunikaciju te sudjelovali u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Od aktivnosti sekcije u 2022.g. bilježimo:

 • 84 terenske aktivnosti s ciljem istraživanja ili monitoringa speleoloških objekata. Tijekom godine istraženo je 34 nova speleološka objekta a nastavljena su i istraživanja u špilji Gvozdenici popularno nazvana „Gvozdenica srijedom“.
 • Nastavljena su sustavna speleološka istraživanja otoka Korčule kojom prilikom smo istražili 14 novih speleoloških objekata te izradili i predali Gradu Korčuli projekt Speleološki katastar otoka Korčule i Badije
 • U sklopu projekta Speleološka i biospeleološka inventarizacija na području Lička Plješivica – Ličko Pounje započeli smo sustavna istraživanja područja Ličke Plješivice. Na tom prostoru otkriveno je 35 speleoloških objekata.
 • Proveli smo istraživanja 6 kaverni u tunelu Krotuša i izvora Klokun na Bačinskim jezerima kod Ploča
 • U suradnji s inicijativom Čisto podzemlje i LIDL-om Hrvatska počeli smo čišćenje speleoloških objekata na otoku Korčuli.
 • Prisustvovali smo Skupu speleologa Hrvatske i organizirali SpeleoFilmFestival u sklopu skupa. Na Skupu smo naš rad prezentirali s 2 postera i 1 predavanjem.
 • U sklopu Ljeta na Mrežnici u suradnji sa Športskom zajednicom Duga Resa odradili smo Prečnicu iznad amfiteatra u Duga Resi
 • Sudjelovali smo na projektu „Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera.“
 • Nastavili smo suradnju u izradi CRO Speleo baze podataka – tj. katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske. U katastar su predani podaci za 21 speleološki objekt.
 • Sudjelovali smo u istraživanju jama na području kanjona Komarnice u Crnoj Gori (lokalitet Duba – jama u Đurov Do), te na području Nikšića
 • Sudjelovali smo u biospeleološkoj ekspediciji na Malom Šibeniku kod Vrgorca
 • Organizali smo ili prisustvovali stručnim ili znanstvenim istraživanjima i projektima: Međunarodna speleološka i znanstveno istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – Izvor Ričine 2022., Livanjsko polje BiH. Monitoring odabranih špiljskih lokaliteta PP Biokovo, Biospeleološki monitoring špilje Vrlovke, Speleološko rekognosciranje i istraživanje na trasi pruge Karlovac-Oštarije, Biospeleološki i speleo-geološki monitoring kaverni u tunelu Debeli brijeg na Pelješcu, Monitoring turistički valoriziranih objekata Primorsko Goranske županije, Praćenje stanja Natura 2000 vrsta za potrebe izgradnje HES Kosinj, Istraživanja šišmiša na području Senožeških brd i Zajčice u Sloveniji, Speleološka i biospeleološka istraživanja izvorišta rijeke Omble u Dubrovniku, Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima Karlovačke županije
 • Članovi sekcije i dalje su aktivni u Europskoj speleospasilačkoj federaciji (Dinko Novosel, predsjednik ECRA-e), Komisiji za speleospašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja (Dinko Novosel, tajnik Komisije) a Damir Basara je koordinator KS HPS za speleološku edukaciju.
 • Za potrebe rada sekcije u 2022. nabavljena je i nova oprema sukladno potrebama članova.

Izvješće o radu Markacijske sekcije za 2022. godinu

Članovi sekcije su: Marijana Valentić pročelnica, Vesna Pavlović i Branimir Maletić. Sekciji su priključeni: Vitomir Murganić, Damir Basara, Mario Volarić i Mira Valio koji su prisustvovali tečaju ali radi pandemije Covida 19 nisu bili u prilici završiti tečaj. Početkom godine radilo se na završnim radovima na Koranskom planinarskom putu. U tim akcijama ugrađena je zaštitna ograda na lokaciji „Vidikovac“ i gelender na dijelu staze koja vodi od kupališta ka vrhu Crkvina. U tim akcijama sudjelovalo je 12 markacista „Osmice“ i PD „Crvene stijene“ i ostvareno je 73 radna sata.

Tijekom proljeća 2022. godine općina Cetingrad objavila je natječaj za dovršenje obilaznice „Koranski planinarski put“ na kojem smo sudjelovali i prošli smo na natječaju. Radi nekih tehničkih problema, završetak radova odvijao se krajem godine.

Izrađeni su žigovi kontrolnih točaka (6 komada) kao i žig vrha Crkvina 295 m. Štampan je planinarski dnevnik i vodič obilaznice u tiražu od 300 komada. Izrađena je prigodna značka za sve koji obiđu obilaznicu u tiražu od 300 komada. Izrađena je obavijesno poučna ploča za vrh Crkvina. U akcijama na stazi sudjelovalo je 5 markacista „Osmice“ i PD „Crvene stijene“. Ostvareno je 27 radnih sati. Ugrađene su ploče kontrolnih ploča, 6 komada, 6 žigova kontrolnih točki i žig vrha na Crkvini, kao i obavijesno poučna ploča na vrhu Crkvina. Sekcija nije održala niti jedan formalni sastanak već su svi dogovori išli elektroničkom komunikacijom.


Izvješće o radu za 2021. godinu

Tijekom 2021.g. nailazili smo na razne organizacijske probleme i ograničenja uzorkovanih svjetskom pandemijom virusa COVID-19. Početkom godine prodrmao nas je i jaki potres na Baniji nakon kojega su članovi Osmice pokazali veliko srce u skupljanju paketa pomoći za stradale u potresu a sudjelovali smo i na licu mjesta u raščišćavanju ruševina. No, unatoč svemu iza nas je jedna vrlo uspješna godina u kojoj ponovo bilježimo porast broja članova, financijski rast a prije svega rast broja izleta i različitih aktivnosti. Društvo je u 2021.g. i dalje punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza, Karlovačke sportske zajednice i Karlovačkog saveza sportske rekreacije. Naši vodiči usko surađuju i članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb a pojedini članovi aktivni su spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Karlovac i Zagreb. Kroz projektne aktivnosti ostvarujemo suradnju s Javnim ustanovama (Nacionalnim parkovima i parkovima prirode) te Ministarstvima u području zaštite prirode i očuvanja prirodoslovnh vrijednosti a u Gradu Karlovcu prepoznati smo kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu.

U 2021.g. društvo je brojalo 129 članova. Sukladno važećim epidemiološkim mjerama održavani su sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci. U većini slučajeva sastanci su održavani „online“. Upravu društva sačinjavali su: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula je Mirella Kosturić, a o knjigovodstvenom Rukotvorina j.d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2021.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge. Kroz 2021.g. društvo bilježi prihode u iznosu od 159.808,32 Kn i rashode od 146.311,88 Kn. Krajem godine financijsko stanje društva iznosilo je 78.507,77 Kn.

Tijekom 2021.g. aktivne su bile Speleološka, Vodička i Markacijska sekcija a pokrenuti su ponovno i redovni obiteljski izleti i edukativne radionice za djecu. Detaljnije o svim aktivnostima sekcija u izvještajima pročelnika.

U 2021. dio aktivnosti usmjeren je na provođenje projektnih zadataka koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Tako smo od 23 prijavljena projekta u djelo proveli čak 20 a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Grad Karlovac, Hostel Karlovac, Zelenilo Karlovac, Vodovod i kanalizacija Karlovac, Hrvatske šume uprava šuma Karlovac, općina Cetingrad, grad Korčula, Javno preduzeće Vjetrenica BiH, Javna ustanova Natura Viva Karlovac, Javna ustanova Dubrovačko-Neretvanske županije,  udrugama ADIPA Zagreb i ADRIATICA Korčula, JU NP Plitvička jezera, tvrtkama Dvokut Ecra d.o.o. i Biota j.d.o.o. te Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

U 2021.g. dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove. Tako je organizirana Opća planinarska škola koju je završilo 15 polaznika, 3 člana završila su tečaj za planinarske vodiče A standarda, 1 članica prisustvovala je seminaru o topografskom snimanju speleoloških objekata, 2 člana na seminaru o orijentaciji u speleologiji a Žana Marijanović uspješno je položila ispit za Instruktora speleologije KS HPS. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije i tajnika Komisije za speleospašavanje HGSS-a a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološku edukaciju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Od zapaženijih aktivnosti u 2021.g. izdvojili bi rad Markacijske sekcije na planinarskoj obilaznici Petrova gora te na Koranskom planinarskom putu, organizaciju planinarske škole u Cetingradu koju je uspješno završilo 10 polaznika, organizaciju Šetnji Kozjačom za naše najmlađe sugrađane, organizaciju ljetnog planinarskog pohoda u Bosnu i Hercegovinu, speleološka istraživanja na otoku Korčuli, planinarski pohod 4 dana 5 vrhova juga te ponovno pokretanje dječjih radionica u Hostelu Karlovac u Selcu i  GK Ivan Goran Kovačić u Karlovcu. Posebno bi pohvalili i naše hodače Hrvatskom planinarskom obilaznicom, Dinu Arbanasa i Zorana Basaru za dobivanje Zlatne značke HPO.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice (www.osmica.hr), facebook profila koji prati 2031 korisnik, Youtube kanala na kojem su dostupna predavanja s planinarskom tematikom a sudjelovali smo i u nekoliko emisija na Trend radiu te TV4R. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. Sve naše aktivnosti uvelike doprinose vidljivosti društva u planinarskoj zajednici te u Gradu Karlovcu.

Nažalost zbog pandemije nismo ostvarili sve postavljene ciljeve ali napravili smo puno. Još jednom hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju. Posebno hvala svim članovima na uključivanju i provedbi naših aktivnosti.

Izvješće o radu speleološke sekcije SPELEO8 za 2021. godinu.

U 2021. godini, speleološka sekcija brojala je 16 članova, od čega četiri instruktora speleologije, jednog Speleologa te speleološke pripravnike i suradnike. Sastanci su održavani po potrebi a članovi su se okupljali na terenu i u sklopu društvenih sastanaka. Pročelnik je bio Damir Basara. Tijekom godine redovito smo održavali komunikaciju te sudjelovali u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Od aktivnosti sekcije u 2021.g. bilježimo:

 • 49 terenskih aktivnosti s ciljem istraživanja ili monitoringa speleoloških objekata. Tijekom godine istraženo je 13 novih speleoloških objekata. Najznačajniji istraživani objekti su Jama na Bilušin vrhu (-114m) na otoku Korčuli i istraživanja u špilji Gvozdenici popularno nazvani „Gvozdenica srijedom“.
 • Speleološka istraživanja otoka Korčule kojom prilikom smo istražili 6 novih speleoloških objekata i dogovorili suradnju na izradi speleološkog katastra otoka Korčule
 • Prisustvovanje Skupu speleologa Hrvatske i organizaciju SpeleoFilmFestivala u sklopu skupa.
 • Sudjelovanje na projektu „Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera.“
 • Suradnju u izradi CRO Speleo baze podataka – tj. katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske. U katastar su predani podaci za 23 speleološka objekta.
 • Organizaciju ili prisustvovanje stručnim ili znanstvenim istraživanjima i projektima:
  • Vađenje fosilnih ostataka zubi ribe iz reda Pycnodontiformes u speleološkom objektu Borovčeva jama u Postrani na Korčuli
  • Izrada topografskog nacrta i 3D prikaza špilje Pišurke na otoku Korčuli
  • Međunarodna speleološka i znanstveno istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – Izvor Ričine 2021., Livanjsko polje BiH.
  • Praćenje ekoloških parametara s ciljem očuvanja i zaštite špilje Vrlovke
  • Biospeleološki i speleo-geološki nadzor Tunela u sklopu projekta „Most kopno-Pelješac s pristupnim cestama“
  • Monitoring špilje Vjetrenice u BiH i edukacija vodiča za pustolovni turizam
  • Praćenje stanja Natura 2000 vrsta za potrebe izgradnje HES Kosinj

Na polju edukacije članovi sekcije tijekom 2021.g. sudjelovali su na seminaru o topografskom snimanju speleoloških objekata i seminaru o orijentaciji u speleologiji u organizaciji KS HPS a Žana Marijanović položila je ispit za Instruktora speleologije sa temom Minsko eksplozivna sredstva u speleološkim objektima.

Članovi sekcije aktivni su i u Europskoj speleospasilačkoj federaciji (Dinko Novosel, predsjednik ECRA-e) i Komisiji za speleospašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja (Dinko Novosel, tajnik Komisije) te aktivno sudjeluju u školovanju budućih speleospašavatelja.

Damir Basara koordinator je KS HPS za speleološku edukaciju te je tijekom 2021.g. sudjelovao kao član ispitne komisije na ispitima za nazive Speleolog i Instruktor speleologije pri KS HPS-a.

Za potrebe rada sekcije u 2021. nabavljena je i nova oprema sukladno potrebama članova.

Izvješće o radu vodičke sekcije za 2021. godinu.

Sukladno Pravilniku o radu Vodičke sekcije, pročelnik Sekcije podnosi Skupštini izvješće o radu Vodičke sekcije u protekloj godini.

Početkom 2021. godine Sekcija je brojala 8 članova: Vitomir Murganić – planinarski vodič A, B i D standarda, Mira Valio, Ivan Valio, Morana Lapanja, Damir Basara, Lidija Basara – planinarski vodiči A standarda, Ivan Kovačević – vodič pripravnik A standarda, te Saša Škugor – planinski vodič prema sustavu školovanja Saveza Gorskih Vodiča Hrvatske.

Od toga aktivno je u 2021. godini bilo 6 članova: Vitomir Murganić, Damir Basara, Lidija Basara, Morana Lapanja, Ivan Kovačević te Saša Škugor.

U proljeće je održana 6. planinarska škola koju je uspješno završilo 15 polaznika. Voditelj škole bio je Vitomir Murganić.

U drugoj pandemijskoj godini rad vodiča bio je i dalje znatno otežan, no prilagodili smo se situaciji te smo, u skladu sa svim važećim epidemiološkim mjerama, organizirali 22 društvena izleta (uključujući obiteljske izlete) sa ukupno 478 sudionika. Obišli smo Žbevnicu na Ćićariji, Petrovu goru, Sisol na Učki, Klek, istočni dio Ivanščice, Obruč u “Grobničkim Alpama”, Velinac i Kizu na Srednjem Velebitu, 5 vrhova Juga (Babina gomila na Rujnici, Sveti Ilija na Sniježnici, Sveti Ilija na Pelješcu, Vošac i Sveti Jure na Biokovu), Bijele i Samarske stijene, Žumberačko gorje, Košutu u Karavankama (Slovenija), Vaganski vrh i Tulove grede na Južnom Velebitu, Veliki Kabal i Ljubljan na Mosoru, Burni Bitoraj te Hlam i Divišku iznad Baške na otoku Krku. Održan je i tradicionalni ljetni planinarski pohod, ovaj put u Bosnu i Hercegovinu gdje su popeti vrhovi Bregoč (2014m) na Zelengori, Maglić (2386m) na planini Maglić, ujedno i najviši vrh BiH, Velika Vlasulja (2336m) na Volujku, vrh Vito (1960m) na Visočici i Veliki Vilinac (2118m) na Čvrsnici.

Osim organiziranih izleta članovi Osmice su i samostalno planinarili pa su tako obišli preko 50 vrhova Hrvatske planinarske obilaznice a među hodačima prednjače Damir Šimunić, Zoran Basara te Dino Arbanas i Tatjana Halić.

Dina Botta, Zoran Basara i Mario Volarić uspješno su završili tečaj za vodiče A standarda te postali vodiči pripravnici A kategorije, a Damir Basara edukaciju za Nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Mjesečni obiteljski izleti su održavani u skladu s vremenskim prilikama (kad je bilo lijepo vrijeme): u travnju na Petrovu goru, u svibnju u Kozjaču, u lipnju u Žumberačko gorje (vrh Pliješ), u rujnu na Petehovac i Črmužov vrh te u listopadu na kestenijadu u Cetingrad.

Sekcija tijekom godine nije održavala formalne sastanke, već se sve dogovaralo elektroničkom komunikacijom. Krajem godine (3.12.2021.) održan je sastanak putem telekonferencije na kojem je donesen plan izleta za 2022. godinu.

Izvješće o radu markacijske sekcije za 2021. godinu.

Imajući u vidu okolnosti u kojima je sekcija djelovala, glede COVID pandemije, postignuti su zavidni rezultati tijekom 2021. godine.

Članovi sekcije su: Marijana Valentić, pročelnica, Vesna Pavlović i Branimir Maletić kao licencirani markacisti.

Sekciju su priključeni: Vitomir Murganić, Damir Basara, Mario Volarić i Mira Valio koju su prisustvovali tečaju za markaciste. Radi pandemije nisu bili u prilici polagati ispit za markaciste. Naravno u akacijama markiranja sudjelovali su i  ostali članovi Društva.

Temeljom natječaja javne nabave Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnice Karlovac povjeravaju „Osmici“ uređenje planinarske obilaznice „Petrova gora“. Markacisti „Osmice“ uz pomoć ostalih članova Društva  tijekom rujna i listopada, 2021. godine ponovno markiraju i uređuju obilaznicu na Petrovoj gori. Obilaznica je doživjela manje preinake uvjetovane sječom šume odnosno uspostavljanjem novih šumski vlaka.

Na uređenju obilaznice Petrova gora, zajedno sa markacistima sudjelovalo je 14 članova Društva, koji su u 16 radnih akcija odradili 344 radnih sati plus 100 sati pripremnih radova (elaborat staze, priprema materijala za stazu, Internet i sl.)  što iznosi 444 radnih sati.

Uz obnovu markacija i čišćenje staze, na stazu je ugrađeno 28 komada pocinčanih cijevi visine 2,40 m, velike putokazne ploče 7 komada, male putokazne ploče 24 komada, putokazne strelice 13 komada, 8 komada ploča kontrolnih točaka, očišćeni su postojeći žigovi i ugrađena su 3 nova žiga kao i tri kutije za upisne knjige. Izgrađena su i tri brvna preko vodotokova koji presijecaju stazu.

Također su ispravljene i neke nelogičnosti. U narodu je bilo uvriježeno da viši vrh na kojem su ostaci pavlinskog samostana naziva Mali Petrovac, a niži vrh na kojem je spomenik NOB-u Veliki Petrovac.

Prilikom obnove Obilaznice Petrova gora, 2021. godine, vraćene su  imena prema geodetskoj karti Hrvatske, tako da je sada KT 6 Mali Petrovac 507 m, odnosno KT 8 Veliki Petrovac 512 m.

Novina je da se na putokaznim pločama nalazi QR kod koji vam skeniranjem omogućava automatsko spajanje na www.osmica.hr odnosno na stranicu Obilaznice Petrova gora gdje možete naći mnogo zanimljivosti vezanih za ovaj kraj, sve podatke o stazi, zemljovid i GPS trag kojeg je moguće prenesti na GPS uređaj ili pametni telefon.

Temeljom natječaja za udruge općine Cetingrad, zajedno sa PD „Crvene stijene“ iz Cetingrada prolazimo na natječaju. Tijekom studenog 2021. godine markacisti uz ostale članove Društva, i članove PD „Crvene stijene“ iz Cetingrada uredili su planinarsku stazu „Koranski planinarski put“ u selu Gnojnice općina Cetingrad.

U tri radne akcije odrađeno je 357 radnih sati plus 77 sati pripremnih radnji ( (elaborat staze, priprema materijala za stazu, internet i sl)  što zajedno iznosi 434 radnih sati.

Na stazu je ugrađenote ugrađeno 18 cijevi dužine 2,40 m, 15 malih putokaznih ploća, 2 velike putokazne ploće, 11 putokaznih strelica i dvije kutije za upisne knjige.

Radi epidemije sekcija nije održala niti jedan formalni sastanak, već se sve dogovaralo elektroničkom komunikacijom.


Izvješće o radu za 2020. godinu

2020. godina bila je godina puna velikih izazova uzorkovanih svjetskom pandemijom virusa COVID-19. Epidemiološke mjere koje su propisivale zabrane kretanja, okupljanja, održavanja sastanaka i provođenje izleta kroz veći dio godine predstavljale su nam značajne organizacijske probleme u radu i provođenju naših aktivnosti. Upravo iz tih razloga tijekom 2020.g. morali smo otkazati naše tradicionalne, i među građanima Karlovca vrlo popularne aktivnosti kao Prečicu preko šanca, SpeleoFilmFestival i radionice za djecu G.K.Ivan Goran Kovačić i OŠ Mahično. Unatoč svemu iza nas je jedna „čudna“, ali uspješna godina u kojoj bilježimo financijski rast, porast broja članova i „nekih novo normalnih“ aktivnosti te smo među planinarima a i u Gradu Karlovcu prepoznati kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu Karlovcu. Društvo je u 2020.g. i dalje punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice a postali smo i članovi Karlovačkog saveza sportske rekreacije. Naši vodiči usko surađuju i članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb a pojedini članovi aktivni su spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Karlovac i Zagreb.

U 2020.g. društvo je brojalo 99 članova. Sukladno važećim epidemiološkim mjerama održavani su sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci. U većini slučajeva sastanci su održavani „online“. Organizacijski smo u potpunosti ustrojili rad društva, do kraja smo uredili i opremili društvene prostorije a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula je Mirella Kosturić, a o knjigovodstvenom Rukotvorina j.d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2020.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge. Kroz 2020.g. društvo bilježi prihode u iznosu od 97.819,32 Kn i rashode od 67.651,99 Kn. Krajem godine financijsko stanje društva iznosilo je 65.011,33 Kn.

Tijekom 2020.g. aktivne su bile Speleološka i Vodička sekcija a pokrenuti su ponovno i redovitiji obiteljski izleti. Krajem godine pokrenuta je inicijativa i osnivanje Markacističke sekcije koje će se brinuti o 3 planinarska puta: Planinarska obilaznica Petrova gora, Koranski planinarski put i Planinarska staza Karlobag-Baške Oštarije. Detaljnije o svim aktivnostima sekcija u izvještajima pročelnika.

U 2020.g. dio aktivnosti usmjeren je na provođenje projektnih zadataka koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Nažalost zbog pandemije COVID-19 poništeno je čak 7 natječaja na koji smo poslali prijave. Tako smo od 16 prijavljenih projekata u djelo proveli tek 7 a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Turističkoj zajednici Karlobag, udruzi ADIPA, JU rezervat Lokrum, JU NP Plitvička jezera, tvrtci Dvokut Ecra d.o.o. te Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.

Proteklih godina dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove, što je u 2020.g. uveliko onemogućeno zbog važećih epidemioloških mjera. U 2020.g. organizirana je Opća planinarska škola za nove članove i prisustvovalo se svega 1 seminaru u organizaciji HPS-a. Nažalost svi ostali tečajevi u organizaciji HPS-a su tijekom godine otkazani pa nismo bili u mogućnosti školovati nove vodičke snage u društvu. U organizaciji Alpskog društva Stratus iz Maribora Lidija i Damir Basara završili su tečaj „Varno u zasnežene gore“. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije i tajnika Komisije za speleospašavanje HGSS-a a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološku edukaciju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Od naših zapaženijih aktivnosti u 2020.g. izdvojili bi organizaciju ljetnog planinarskog pohoda u Hercegovinu, speleološka istraživanja na području NP Plitvička jezera i pokretanje inicijative besplatnih onlina predavanja s planinarskom tematikom pod nazivom Pozitivna misao. Cilj ove inicijative bio je pružanje kvalitetnih sadržaja planinarskoj zajednici u vrijeme zabrane kretanja van granica općina uzrokovanih pandemijom. U kratkom vremenu organizirali smo 16 kvalitetnih online predavanja koje je pratilo u prosjeku 50-tak ljudi po predavanju. Organizaciju predavanja podržao je i Vedran Mlikota koji nam je održao predavanje o ekspediciji „Vlaji na Himalayi“. Sva predavanja su snimljena i dostupna na našem Youtube kanalu.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice (www.osmica.hr), facebook profila koji prati 1901 korisnik, a sudjelovali smo i u nekoliko emisija na Trend radiu te TV4R. U 2020.g. pokrenuli smo i Youtube kanal društva na kojem su dostupna predavanja s planinarskom tematikom. U kratkom roku naš kanal bilježi 3000 pregleda predavanja. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. Sve naše aktivnosti uvelike doprinose vidljivosti društva u planinarskoj zajednici te u Gradu Karlovcu.

Kao krunu rada proteklih godina početkom 2020.g. iz tiska je izašao ljetopis „Prvih pet“, autora Vitomira Murganića, koji se može nabaviti u Društvu za cijenu od 100,00 Kn a na našoj web stranici može se naći i besplatno online .pdf izdanje.

Nažalost zbog pandemije nismo ostvarili sve postavljene ciljeve ali napravili smo puno. Još jednom hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju.

Izvješće o radu speleološke sekcije SPELEO8 za 2020. godinu

Nažalost zbog dobro poznate situacije s epidemijom COVID-a 19 veliki dio naših planiranih aktivnosti nije bilo moguće provesti te su iste otkazane ili prolongirane. U skladu s epidemiološkim mjerama tako smo otkazali tradicionalnu Prečicu preko šanca, SpeleoFilmFestival, Speleološku školu a otkazan je i redoviti Skup speleologa Hrvatske na kojem svake godine sudjelujemo.

U 2020. godini, speleološka sekcija brojala je desetak aktivnih članova, od čega tri instruktora speleologije, dva speleologa te speleološke pripravnike. Sastanci su održavani po potrebi a članovi su se okupljali na terenu i u sklopu društvenih sastanaka. Pročelnik je bio Damir Basara. Tijekom godine redovito smo održavali komunikaciju te sudjelovali u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Od aktivnosti sekcije u 2020.g. bilježimo:

 • 39 terenskih aktivnosti s ciljem istraživanja ili monitoringa speleoloških objekata. Tijekom godine istraženo je 29 speleoloških objekata ukupne dubine 669m s 1085m duljine. Najznačajniji istraživani objekti su Jama na Vrščiću (-159m) u NP Plitvička jezera i Jama na Bilušin vrhu (-114m) na otoku Korčuli.
 • Sudjelovanje na projektu „Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera.“ U sklopu projekta članovi sekcije istražili su 23 speleološka objekta na području NP a istraživanja se nastavljaju i u 2021.g.
 • Suradnju u izradi CRO Speleo baze podataka – tj. katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske.
 • Organizaciju ili prisustvovanje stručnim ili znanstvenim istraživanjima i projektima:
  • Monitoringa obale i podmorja JZ dijela otoka te Lokaliteta mrtvo more na otoku Lokrumu
  • Međunarodna speleološka i znanstveno istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – Izvor Ričine 2020., Livanjsko polje BiH.
  • Biospeleološki i speleo-geološki nadzor Tunela u sklopu projekta „Most kopno-Pelješac s pristupnim cestama“
  • Monitoring špilje Vjetrenice u BiH

Članovi sekcije aktivni su u Europskoj speleospasilačkoj federaciji (Dinko Novosel, predsjednik ECRA-e) i Komisiji za speleospašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja (Dinko Novosel, tajnik Komisije) te aktivno sudjeluju u školovanju budućih speleospašavatelja.

Damir Basara koordinator je KS HPS za speleološku edukaciju te je tijekom 2020.g. aktivno sudjelovao u reformi školovanja i pisanju edukacijkih programa unutar KS a u siječnju 2020. bio je voditelj Instruktorskog seminara o speleološkoj edukaciji KS HPS.

Za potrebe rada sekcije u 2020. nabavljena je i nova oprema sukladno potrebama članova.

Izvješće o radu vodičke sekcije za 2020. godinu

Sukladno Pravilniku o radu Vodičke sekcije, pročelnik Sekcije podnosi Skupštini izvješće o radu Vodičke sekcije u protekloj godini.

U 2020. godini Sekcija je brojala 8 članova: Vitomir Murganić – vodič A, B i D standarda, Mira Valio, Ivan Valio, Morana Lapanja, Damir Basara, Miran Barjaković, Lidija Basara – vodiči A standarda, Ivan Kovačević – vodič pripravnik A standarda. Od toga aktivna su u 2020. bila samo 4 člana: Vitomir Murganić, Damir Basara, Lidija Basara te Morana Lapanja.

U proljeće je počela 5. planinarska škola sa 7 polaznika. Školu je već nakon prvog izleta prekinula pandemija koronavirusa, te je škola nastavila s radom tek u rano ljeto i usprkos svim izazovima 6 polaznika uspješno je završilo školu u srpnju. Voditelj škole bio je Vitomir Murganić.

Zbog epidemije koronavirusa broj izleta i sudionika istih znatno je smanjen: ukupno je organizirano 16 društvenih izleta sa 160 sudionika. Obišli smo Klek, Kamešnicu, Svetu Geru, Stazu kamenih stupi, Viševicu, Poštak, Golu Plješivicu, kao i Sjeverni (Premužićeva staza), Srednji (Metla, Ljubičko brdo, Šatorina) te Južni Velebit (Visočica i Sveto brdo). Održan je i tradicionalni ljetni pohod, ovaj put u Hercegovinu gdje su osvojeni vrhovi Hajdučka vrata 2000 m i Pločno 2225 m na planini Čvrsnici, Otiš 2098 m i Zelena glava 2103 m na planini Prenj, Veliki Vran 2074 m na Vran planini.

Iako društveni izleti ove godine nisu bili mogući u uobičajenom obimu, naši članovi su aktivno brusili zanat na brojnim privatnim izletima, a možda najbolje mjerilo su priznanja dodijeljena tijekom godine našim kandidatima za vodiče: Dino Arbanas je prvo dobio brončanu, a zatim i srebrnu značku Hrvatske planinarske obilaznice, dok je Leonu Basari taman pred polazak u prvi razred dodijeljena brončana značka Hrvatske planinarske obilaznice.

Dino Arbanas, Zoran Basara i Mario Volarić bili su prijavljeni i na tečaj za vodiče A standarda koji je zbog pandemije koronavirusa otkazan te željno očekuju sljedeći termin, kao što i mi željno očekujemo nove vodiče.

Obiteljski izleti također su reducirani i održana su samo 3 (na Vinicu, Veliki Kamenjak – preko bunkera i Okić), no to nije spriječilo naše male planinare da u vlastitom aranžmanu obiđu Obzovu, Zir, Županj vrh, Zečjak, Zavižanski pivčevac, Balinovac i Knezgrad.

Sekcija tijekom godine nije održavala formalne sastanke, već se sve dogovaralo elektroničkom komunikacijom.


Izvješće o radu za 2019. godinu

Udruga Osmica osnovana je na Međunarodni dan planina 11.12.2014.g. te smo uspješno proslavili 5. obljetnicu rada. Iz godine u godinu bilježimo rast aktivnosti te smo među planinarima a i u Gradu Karlovcu prepoznati kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu Karlovcu. Društvo je u 2019.g. i dalje punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice a članovi smo i udruge Via Dinarica Croatia. Naši vodiči usko surađuju i članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb a pojedini članovi aktivni su spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Karlovac i Zagreb. U 2019.g. društvo je brojalo 93 člana. Redovito su održavani sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci (svakog četvrtka od 19.30), koje od sredine 2019.g. održavamo u novouređenim društvenim prostorijama u Sokolskom domu. Prostorije smo dobili na korištenje putem natječaja za udruge tvrtke Mladost d.o.o. Organizacijski smo u potpunosti ustrojili rad društva, a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinule su Mira Valio i Mirella Kosturić, a o knjigovodstvenom IPS servis d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2019.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge.

Tijekom 2019.g. aktivne su bile Speleološka i Vodička sekcija a pokrenuti su ponovno i redovitiji obiteljski izleti. Detaljnije o aktivnostima sekcija u izvještajima pročelnika.Tijekom 2019.g. dio aktivnosti usmjeren je na provođenje projektnih zadataka koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Tako smo od 18 prijavljenih u djelo proveli 11 projekata a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Gradu Karlovcu, Gradskim tvrtkama: Mladost, Zelenilo, Gradska toplana i Hostel Karlovac, udrugama TRAGUS i ADIPA, Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, JU rezervat Lokrum te Hrvatskom planinarskom savezu.

Dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove. Tako je u 2019. organizirana Opća planinarska škola za nove članove te nekoliko zajedničkih vježbi za vodiče i speleologe, a prisustvovalo se na tečajevima i seminarima u organizaciji HPS-a. U 2019.g. odškolovali smo 1 Speleologa, 1 vodiča A standarda i 3 markacista. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije i tajnika Komisije za speleospašavanje HGSS-a a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološku edukaciju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Od naših zapaženijih aktivnosti u 2019.g. izdvojili bi redovitu edukaciju članova, organizaciju društvenih izleta, Prečice preko šanca, 9. SpeleoFilmFestivala, 6 radionica za djecu u G.K. Ivan Goran Kovačić te uspješnu suradnju s OŠ Mahično. Sve te aktivnosti doprinose vidljivosti društva u planinarskoj zajednici te u Gradu Karlovcu. Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše redizajnirane web stranice (www.osmica.hr), facebook profila koji prati 1739 korisnika, a sudjelovali smo i u nizu emisija na Trend radiu te TV4R. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima.

Kao krunu rada proteklih 5 godina tijekom 2019.g. pokrenuli smo i u djelo proveli projekt izdavanja ljetopisa „Prvih pet“ autora Vitomira Murganića, koja će osim tiskanog imati i online .pdf izdanje.

Hvala svima koji su pomogli da ostvarimo sve postavljene ciljeve, a i puno više od toga te posebno hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju.

Izvješće o radu speleološke sekcije SPELEO8 za 2019. godinu

U 2019. godini, speleološka sekcija brojala je desetak aktivnih članova, od čega tri instruktora speleologije, dva speleologa te speleološke pripravnike. Sastanci nisu održavani a po potrebi članovi su se okupljali na terenu i u sklopu društvenih sastanaka. Pročelnik je bio Damir Basara. Tijekom godine redovito smo održavali komunikaciju te sudjelovali u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Od aktivnosti sekcije u 2019.g. bilježimo:

 • 20 terenskih izlazaka s ciljem istraživanja ili monitoringa speleoloških objekata.
 • Posjet speleološkim objektima u slovenskim Alpama. Obišli smo Jamu Konasnicu (preko 2 km kanala), Jeralovo brezno (80 m dubine, sa zanimljivim vertikalnim cijevima i neobičnim kanalima) te Brezno pri Leški planini (-536m, 4 km kanala). Sudjelovali su Lidija i Damir Basara, Sanja Belobaba i Miran Barjaković.
 • Organizaciju tradicionalne Prečice preko šanca povodom rođendana Grada Karlovca.
 • Organizaciju SpeleoFilmFestivala 2019.g. (21 film iz 13 svjetskih zemalja)
 • Prisustvovanje Skupu speleologa Hrvatske 2019.g. gdje smo sudjelovali u dva predavanja, 1 posteru te s projekcijama filmova.
 • Prisustvovanje znanstveno stručnom skupu Otok Lokrum – od znanstvenih spoznaja do upravljanja zaštićenim područjem
 • Suradnju u izradi CRO Speleo baze podataka – tj. katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske.
 • Organizaciju ili prisustvovanje stručnim ili znanstvenim istraživanjima i projektima:
  • Istraživanje speleoloških objekata na otoku Palagruži (istražena 4 speleološka objekta)
  • Tjedan prirodoslovlja na otoku Korčuli. (istraženo 5 speleoloških objekata od kojih je najznačajnija Jama pod Bilušin vrhom dubine 114 m)
  • Istraživačka ekspedicija Albanija, Crna Gora, BiH (nastavljena istraživanja u Albaniji u jami Shpella e Celikokave -505m dubine, u Crnoj Gori u Erikovoj jami i Vodenoj jami (135m) te u BiH u špilji Veliko Đatlo.
  • Speleološka i speleoronilačka istraživanja na otoku Lokrumu. (istražena 4 speleološka objekta)
  • Monitoring značajnih speleoloških objekata PP Biokovo. 
  • Nastavak istraživanja i monitoring kaverni u tunelu Sv.Ilija u PP Biokovo. (Kaverna 1+637 istražena do +320m)
  • Istraživanje hibernacijskih kolonija šišmiša u Pušinoj jami na Žumberku te u špilji Uviraljci i jami Suhodolki na Papuku
  • Međunarodna speleološka i znanstveno istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – Izvor Ričine 2019., Livanjsko polje BiH. Uz istraživanja sudjelovali u izložbi fotografija te edukativnom predavanju)
  • Speleološki kamp Popovo polje 2019., BiH. Započeta izrada katastra speleoloških objekata Popova polja.
  • Tečaj SPAR u Oregonu, USA, u organizaciji Nacionalne komisije za speleospašvanje – Nacionalnog speleološkog društva. Posjet špiljama u lavi i ugaslim vulkanima

Od edukativnih aktivnosti tijekom 2019. organizirali smo ili sudjelovali na nekoliko radionica za djecu i mlade te na seminarima Komisije za speleologiju. Speleološka škola zbog manjka interesa nažalost nije održana a Žana Marijanović položila je ispit za naziv Speleolog KS HPS-a. Također naši članovi su aktivni u Europskoj speleospasilačkoj federaciji (Dinko Novosel, predsjednik ECRA-e) i Komisiji za speleospašavanje Hrvatske gorske službe spašavanja (Dinko Novosel, tajnik Komisije) te aktivno sudjeluju u školovanju budućih speleospašavatelja. Damir Basara koordinator je KS HPS za speleološku edukaciju te je tijekom 2019.g. aktivno sudjelovao u reformi školovanja i pisanju edukacijkih programa unutar KS.

Za potrebe rada sekcije u 2019. nabavljena je i nova oprema sukladno potrebama članova.

Izvješće o radu vodičke sekcije za 2019. godinu

Sukladno Pravilniku o radu Vodičke sekcije, pročelnik Sekcije podnosi Skupštini izvješće o radu Vodičke sekcije u protekloj godini.

U 2019. godini Sekcija je brojala 8 članova: Vitomir Murganić – vodič A, B i D standarda, Mira Valio, Ivan Valio, Morana Lapanja, Damir Basara, Miran Barjaković – vodiči A standarda, Lidija Basara – od svibnja vodič A standarda, Ivan Kovačević – vodič pripravnik A standarda.

Svi vodiči članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb te sudjeluju na vježbama Stanice vodiča: Vitomir Murganić, Damir Basara i Lidija Basara sudjelovali su na kombiniranoj vježbi (vođenje grupe, komunikacija s grupom, orijentacija, prva pomoć i spašavanje te rukohvati) na Okiću, a Morana Lapanja i Lidija Basara na Zboru vodiča na Platku, na kojem je održana i vježba iz prve pomoći.

U proljeće je održana 4. planinarska škola sa 7 polaznika. Voditelj škole bio je Vitomir Murganić, a u sklopu škole održano je 8 predavanja i 5 izleta.

Ukupno je organizirano 17 društvenih izleta s 253 sudionika. Obišli smo Klek (triput!), Viševicu, Žbevnicu, Petrovu goru, Kozjak, Tulove grede, Kicljev vrh, Javorovu kosu te Veliki Snežnik u Sloveniji, no prateći fizičku spremu i motiviranost najaktivnijih članova, ukazala se potreba i za kondicijski zahtjevnijim izletima pa smo odradili i kružnu turu Platak-Risnjak-Snježnik-Platak, te nekoliko dvodnevnih izleta: dio Premužićeve staze i Veliki Kozjak na Sjevernom Velebitu, Bijele i Samarske stijene te Stap-Debeli kuk-Kamena galerija na Južnom Velebitu. Tijekom ljetnog pohoda u Makedoniju osvojeni su sljedeći vrhovi: Ljuboten (2498m) i Titov vrh (2748m) na Šar planini, Golem Korab (2764m) na planini Korab, Magaro (2254m) na Galičici te Pelister (2601m) na planini Baba.

Također je organizirano i desetak individualnih izleta koji su bili otvorenog tipa, no uglavnom su zbog privatno-poslovnih razloga bili najavljeni prekasno da bi ih se moglo smatrati društvenim izletima. Među značajnijima su izlet na Debelu peč (2014m) u Julijskim Alpama, na kojem je sudjelovalo 9 planinara, te Grintovec (2558m) u Kamniško-Savinjskim Alpama, na kojem je sudjelovalo 5 planinara (svi članovi Osmice).

Iako nije u domeni Vodičke sekcije, značajan je uspon na Triglav (2864m) u Julijskim Alpama triju naših najaktivnijih planinarki: Mirelle Kosturić, Ivančice Jazvac te Irene Lukešić (u organizaciji PD Dubovac) kao i uspon na Piramide Vincent (4215m) u masivu Monte Rosa u Peninskim Alpama naših vodiča Damira i Lidije Basara (u vlastitoj organizaciji).

Kao nastavak višegodišnjeg rada s djecom, u jesen smo krenuli s mjesečnim obiteljskim izletima. Cilj nam je bio uključiti ne samo djecu s roditeljima, već i bake i djedove te ostale članove obitelji da provedu kvalitetno vrijeme s djecom u prirodi. Ovi izleti su također pogodni za starije planinare, planinare početnike te sve ostale koji tek trebaju skupiti kondiciju za teže uspone. Održani su izleti na Stožac kraj Ogulina, Javorovu kosu te poučnu stazu Leska u NP Risnjak.

Sekcija je održala 2 formalna sastanka na kojima su teme bile prijave kadidata na tečaj za vodiče A kategorije te plan izleta za 2020. godinu, dok se sve ostalo dogovaralo u sklopu redovnih društvenih sastanaka.


Izvješće o radu za 2018. godinu

Udruga Osmica osnovana je na Međunarodni dan planina 11.12.2014.g. te na jesen slavimo 5. obljetnicu rada. Iz godine u godinu bilježimo porast aktivnosti te smo među planinarima a i u Gradu Karlovcu prepoznati kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu Karlovcu. Društvo je u 2018.g. i dalje punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice a članovi smo i udruge Via Dinarica Croatia. Naši vodiči usko surađuju i članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb a pojedini članovi aktivni su spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Karlovac i Zagreb. U 2018.g. društvo je brojalo 77 članova. Redovito su održavani sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci koje trenutno održavamo četvrtkom u prostorima Trgovačko-ugostiteljske škole u Radićevoj ulici. Uprava društva intenzivno je radila i još radi na pronalaženju vlastitih prostorija za društvo a rješenje tog problema je vrlo blizu. Organizacijski smo u potpunosti ustrojili rad društva, a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula se Mira Valio, a o knjigovodstvenom IPS servis d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2018.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge. Tijekom 2018.g. aktivne su bile Speleološka i Vodička sekcija dok zbog zdravstvenih problema voditelja u radu stagnirale su Obiteljska i Foto sekcija. Detaljnije o aktivnostima pojedinih sekcija u izvještajima pročelnika.

Tijekom 2018.g. dio aktivnosti usmjeren je na provođenje projektnih zadataka koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Tako smo u djelo proveli 12 projekata a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Gradu Karlovcu, Gradskim tvrtkama: Čistoća, Inkasator, Gradska toplana i Hostel Karlovac, udrugama Hyla i ADIPA, JU Natura Viva, Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, Gradu Crikvenici te Hrvatskom planinarskom savezu.

Dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove. Tako je u 2018. organizirana Opća planinarska i Mala planinarska škola Klinci i Klinceze, nekoliko zajedničkih vježbi za vodiče i speleologe te se prisustvovalo na tečajevima i seminarima u organizaciji HPS-a. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološko obrazovanje i međunarodnu suradnju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Od naših zapaženijih aktivnosti u 2018.g. izdvojili bi Prečicu preko šanca, SpeleoFilmFestival, izložbu 60.godina organizirane speleologije u gradu Karlovcu, radionice za djecu u G.K. Ivan Goran Kovačić, izgradnju planinarske poučne staze Učimo i rastimo s prirodom te male alpinističke stijene u Hostelu Karlovac u Selcu. Sve te aktivnosti doprinose vidljivosti društva u planinarskoj zajednici te u Gradu Karlovcu. Posebno bi pohvalili i našu članicu Miru Valio koja je u 2018.g. primila Najviše priznanje Hrvatske planinarske obilaznice za prolaz 150 kontrolnih točaka.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice, facebook profila koji prati 1675 korisnika, a sudjelovali smo i u nizu emisija na Trend radiu te TV4R. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. U 2018.g. tiskane su i majice društva.

Hvala svima koji su pomogli da ostvarimo sve postavljene ciljeve, a i puno više od toga te posebno hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju.

Izvješće o radu speleološke sekcije SPELEO8 za 2018. godinu

U 2018. godini, speleološka sekcija brojala je desetak aktivnih članova, od čega tri instruktora speleologije, dva speleologa te speleološke pripravnike. Sastanci su održavani povremeno u sklopu društvenih sastanaka a pročelnik je bio Damir Basara. Tijekom godine redovito smo održavali komunikaciju te sudjelovali u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Od aktivnosti sekcije u 2018.g. bilježimo:

 • Preko 50 terenskih izlazaka s ciljem istraživanja ili monitoringa speleoloških objekata.
 • Postavljanje izložbe 60. godina organizirane speleologije u gradu Karlovcu u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić.
 • Organizacija tradicionalne Prečice preko šanca povodom rođendana Grada Karlovca.
 • Prezentacija speleologije na Danima špilje Vrlovke u Kamanju.
 • Organizaciju SpeleoFilmFestivala 2018.g.
 • Prisustvovanje Skupu speleologa Hrvatske 2018.g.
 • Suradnju u izradi CRO Speleo baze podataka – tj. katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske.
 • Organizaciju ili prisustvovanje stručnim ili znanstvenim istraživanjima i projektima:
  • Tjedan prirodoslovlja na otoku Korčuli.
  • Praćenje ekoloških značajki Špilje Vrlovke i rekognosciranje speleoloških objekata u bližoj okolici.
  • Speleološko i speleoronilačko istraživanje i izrada topografskog nacrta i 3d modela speleološkog objekta – lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu.
  • Monitoring značajnih speleoloških objekata PP Biokovo. 
  • Nastavak istraživanja i monitoring kaverni u tunelu Sv.Ilija u PP Biokovo. 
  • Istraživanje hibernacijske kolonije šišmiša u špilji Uviraljci i jami Suhodolki na Papuku.
  • Valorizacija speleoloških objekata na području planiranog NP Treskavica-Igman-Bjelašnica-Kanjon Rakitnice, BiH.
  • Interdisciplinarna znanstvena ekspedicija Crveno jezero 2018.
  • Speleološka i speleoronilačka istraživanja špilje Miljacke u NP Krka
  • Međunarodna speleološka i znanstveno istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – Izvor Ričine 2018., Livanjsko polje BiH.

Od edukativnih aktivnosti tijekom 2018. organizirali smo ili sudjelovali na nekoliko radionica za djecu i mlade te na seminarima Komisije za speleologiju. Također pojedini članovi su aktivni u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja te sudjeluju u školovanju budućih speleospašavatelja. Za potrebe rada sekcije u 2018. nabavljena je i nova oprema sukladno potrebama članova.

Izvješće Nadzornog odbora za 2018.g.

Nadzorni odbor Društva u sastavu: Lidija Basara i Slaven Vnučec, temeljem članka 29. i 35. Statuta Društva nadzirao je tijekom 2018. godine rad Društva posebno sa težištem na:

 • Zakonitosti rada, poštivanju statutarnih odredbi i programskih načela, te provedbi odluka donesenih na sjednici Izvršnog odbora Društva,
 • Zakonitosti trošenja financijskih sredstava Društva.

Ovaj nadzor provođen je sudjelovanjem na sjednicama Izvršnog odbora Društva i povremenim uvidom u administrativno i financijsko poslovanje Društva, a detaljan pregled financijskog poslovanja i Financijskog izvješća za 2018. godinu obavljen je dana 17. veljače 2019. godine.

 • Uvidom u dokumente Društva ustanovili smo da se rad Društva odvijao u skladu sa zakonskim propisima, te da se vodi sva propisana dokumentacija.
 • Također utvrdili smo da se uredno vodi Matična knjiga članova učlanjenih u Društvo, te da je na dan 31.prosinca 2018. godine Društvo brojalo 77 članova. Sva dokumentacija o članovima Društva i izletima uredno je arhivirana, sukladno svim važećim zakonskim propisima.
 • Pregledom financijsko-materijalnog poslovanja Društva utvrdili smo da je način vođenja i rad blagajne bio u skladu sa Zakonom i odlukama Izvršnog odbora, kao i vođenje svih ostalih administrativno-financijskih poslova. Svi izlazni računi izdavani su na vrijeme, a ulazni uredno plaćani što je moguće vidjeti uvidom u Financijsko izvješće za 2018. godinu.
 • Kao zaključak ukupnog pregleda knjigovodstvenog i blagajničkog poslovanja i Financijskog izvješća Društva za 2018. godinu utvrdili smo da je Društvo u 2018. godini ostvarilo:
  • Ukupne prihode u iznosu od 79.889,48 kn
  • Ukupne rashode u iznosu od 73.282,94 kn
  • Stanje blagajne na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 2082,99 kn, a stanje na računu Društva 24.518,60 kn.
 • Pozivi na sjednice Izvršnog odbora slani su na vrijeme, a zapisnici su uredno vođeni, ovjereni i arhivirani. Odluke su donošene pravovaljano i provođene uredno i na vrijeme.
 • Tokom 2018. godine nije bilo primjedbi na rad Izvršnog odbora ili bilo kojeg segmenta Društva.

Nadzorni odbor zaključuje da je „Osmica“, društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti Karlovac u cijelosti djelovalo u skladu sa zakonima, Statutom i odlukama Izvršnog odbora.


Izvješće o radu za 2017. godinu

U 2017.g. društvo Osmica bilo je punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice te je u 2017.g. brojalo 84 člana, od kojih je trećina mladih i djece na što smo izrazito ponosni. Redovito su održavani sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci koje trenutno održavamo četvrtkom u prostorima Trgovačko-ugostiteljske škole u Radićevoj ulici. Uprava društva intenzivno je radila i još radi na pronalaženju vlastitih prostorija za društvo a rješenje tog problema je vrlo blizu. Organizacijski smo u potpunoti ustrojili rad društva, a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula se Mira Valio, a o knjigovodstvenom IPS servis d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2017.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge.

Tijekom 2017.g. aktivne su bile Obiteljska, Foto, Speleološka i Vodička sekcija. Posebno treba istaknuli rad vrlo aktivne speleološke sekcije koja svojim aktivnostima ostavlja dubok trag u karlovačkoj i hrvatskoj speleologiji. Tijekom 2017.g. speleolozi su istražili ili posjetili čak 70 speleoloških objekata te sudjelovali na nekoliko većih speleoloških istraživanja ili ekspedicija a organizirali su i Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta za sve hrvatske speleologe. Vodiči su organizirali 18 izleta a članovi su u vlastitoj organizaciji planinarili diljem Lijepe naše. Iz rada Vodičke sekcije treba istaknuti i organizaciju odlaska na Dane hrvatskih planinara na Mljet gdje su se našem izletu priključili planinari iz 6 planinarskih društava iz Karlovca i okolice kao i organizaciju pohoda na Komove i Prokletije u Crnoj Gori. U suradnji sa PD Crvene stijene iz Cetingrada vodiči su sudjelovali i u uređenju trase Koranskog planinarskog puta. Od samostalnih uspona naših članova vrijedi spomenuti uspon na najviši vrh Dolomita, Punta Penia na Marmoladi visine 3343m.

Tijekom 2017.g. dio aktivnosti usmjeren je na provođenje projektnih aktivnosti koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Tako smo u djelo proveli 7 projekata a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Gradu Karlovcu, Gradskim tvrtkama: Zelenilo, Gradska toplana i Hostel Karlovac te Hrvatskom planinarskom savezu.

Dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove. Tako je u 2017. organizirana planinarska i speleološka škola, nekoliko zajedničkih vježbi za vodiče i speleologe te se prisustvovalo na tečajevima i seminarima u organizaciji HPS-a. Nažalost Mala planinarska škola u 2017.g. nije održana što zbog manjka interesa, što zbog privatnih poslova voditelja tog programa. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološko obrazovanje i međunarodnu suradnju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Našem gradu i Karlovčanima, na ponos, radost i sreću naših najmlađih, tijekom godine smo priredili cijeli niz raznovrsnih događanja. Tako smo organizirali Prečicu preko šanca, Speleo Film Festival, izložbu:“60. godina organizirane speleologije u gradu Karlovcu“ autora Mirana Barjakovića, u suradnji s odjelom za djecu predškolskog uzrasta gradske knjižnice I.G.Kovačić, OŠ Mahično te PŠ Tounj u djelo smo proveli 6 radionica s planinarskom, speleološkom i ekološkom tematikom, a održali smo i nekoliko edukativnih predavanja za građane grada Karlovca. Tako smo sudjelovanjem u „životu“ našega grada dali doprinos i podizanju kvalitete života naših sugrađana.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice, facebook profila koji prati 1610 korisnika, a sudjelovali smo i u nizu emisija na Trend radiu te TV4R. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. Za istaknuti je promotivne aktivnosti oko organizacije SpeleoFilmFestivala gdje je najavu Festivala na nekoliko stranica objavio i Europski speleološki magazin.

Eto što reći na kraju, iza nas je uspješna godina, a pred nama veliki planovi i izazovi. Hvala svima koji su pomogli da ostvarimo sve postavljene ciljeve, a i puno više od toga te posebno hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju, svi ste dobrodošli uz naš nezaobilazni živite slobodno…


Izvješće o radu za 2016. godinu

S obzirom da naša Osmica postoji svega nešto više od dvije godine možemo biti ponosni, i vrlo zadovoljni radom društva u 2016.g. Prije uobičajenih samokritičkih osvrta na naš rad svi zajedno moramo biti svjesni upravo te činjenice da smo jedno „mlado još neuigrano“ društvo sa velikim željama. Veliki broj mladih članova i raznovrsnih aktivnosti te veliki entuzijazam članova i ljubav prema planinarstvu i svim njegovim segmentima naravno da dovodi i do sitnijih propusta i grešaka u koracima. Vrijeme, upornost, mladost i želja čimbenici su koji garantiraju naš uspjeh i daljnju uzlaznu putanju rada našeg društva u budućnosti. Da se uvijek može bolje, naravno da se može, a uprava društva će uvijek pokušavati izbalansirati želje, potrebe i mogućnosti članova na zadovoljstvo svih nas. U cijelom tom procesu dobro došao je svaki oblik pomoći te se nadamo da će se veći broj članova aktivno uključiti u rad Društva.

A što smo postigli u protekloj godini?

Društvo Osmica bilo je punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice te je u 2016.g. brojalo 148 članova, od kojih 44 mladih i djece na što smo izrazito ponosni. Redovito su održavani sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci koje trenutno održavamo četvrtkom u prostorima Trgovačko-ugostiteljske škole u Radićevoj ulici. Uprava društva intenzivno je radila i još radi na pronalaženju vlastitih prostorija za društvo a rješenje tog problema nazire se na horizontu. Organizacijski smo u potpunoti ustrojili rad društva, a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula se Mira Valio, a o knjigovodstvenom IPS servis d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2016.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran rad udruge.

Tijekom 2016.g. aktivirali smo rad Obiteljske i Foto sekcije a otprije u društvu su aktivne još Speleološka (Speleo8) i Vodička sekcija. Posebno treba istaknuli rad vrlo aktivne speleološke sekcije koja svojim aktivnostima ostavlja dubok trag u karlovačkoj i hrvatskoj speleologiji. Tijekom 2016.g. speleolozi su istražili ili posjetili čak 83 speleološka objekta i sudjelovali na dvije speleološke ekspedicije. Vodiči su organizirali 8 društvenih izleta a članovi su u vlastitoj organizaciji planinarili diljem Lijepe naše. Obiteljska sekcija imala je zapažene izlete a najistaknutiji je Vlakom u Kamačnik sa 73 sudionika.

Dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove. Tako je u 2016. organizirana prva speleološka škola, nekoliko zajedničkih vježba za vodiče i speleologe te se prisustvovalo na 2 tečaja i seminara u organizaciji HPS-a. Nažalost Opća planinarska škola i Mala planinarska škola u 2016.g. nisu održane što zbog manjka interesa, što zbog privatnih poslova voditelja tih programa. Matija Horvatin i Miran Barjaković položili su ispit za naziv Speleolog KS HPS-a. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije a Damir Basara je obnašao dužnost pročelnika Komisije za speleologiju HPS-a. Našem gradu i Karlovčanima, na ponos, radost i sreću naših najmlađih, tijekom godine smo priredili cijeli niz raznovrsnih događanja. Tako smo organizirali Prečicu preko šanca, Speleo Film Festival, sadili smo vrt u knjižnici, u suradnji s odjelom za djecu predškolskog uzrasta gradske knjižnice I.G.Kovačić i OŠ Mahično u djelo smo proveli 4 radionice s planinarskom tematikom, aktivno smo surađivali u inicijativi Sačuvajmo Koranu zajedno, a održali smo i nekoliko edukativnih predavanja za građane grada Karlovca. Tako smo sudjelovanjem u „životu“ našega grada dali doprinos i podizanju kvalitete života naših sugrađana.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice, facebook profila koji prati 1540 korisnika, a sudjelovali smo i u nizu emisija na Trend radiu. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima.

Eto što reći na kraju, iza nas je uspješna godina, a pred nama veliki planovi i izazovi. Hvala svima koji su pomogli da ostvarimo sve postavljene ciljeve, a i puno više od toga te posebno hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju, svi ste dobrodošli uz naš nezaobilazni živite slobodno…


Izvješće o radu za 2015. godinu

Pred nešto više od godine dana, obilježavajući Međunarodni dan planina, 11. prosinca 2014. godine osnovana je Osmica – društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti, Karlovac. Društvo je osnovalo 10 entuzijasta s ciljem promocije planinarstva, planinarske edukacije, sportskog penjanja, speleologije, zaštite prirode i očuvanja prirodoslovnih vrijednosti u gradu Karlovcu i Republici Hrvatskoj.

Kada pogledamo unazad godinu dana i sjetimo se prvih sastanaka u Ribarskoj kući, skromno postavljenih ciljeva i teških početaka punih klipova pod kotačima, ponosno možemo reći da smo uspješno na noge podigli društvo koje dostojno prezentira i promiče karlovačko planinarstvo.

A što smo sve postigli u tih nešto više od godinu dana?

Nakon početnih administrativnih obaveza i poslova oko registracije društvo je postalo punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice te je u 2015.g. brojalo 173 člana, od kojih 55 mladih i djece na što smo izrazito ponosni. Redovito su održavani sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci koje trenutno održavamo četvrtkom u prostorima Trgovačko-ugostiteljske škole u Radićevoj ulici. Uprava društva intenzivno radi na pronalaženju vlastitih prostorija. Organizacijski smo ustrojili rad društva, a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula se Mira Valio, a o knjigovodstvenom IPS servis d.o.o.

Tijekom 2015.g. aktivirali smo rad speleološke sekcije (Speleo8) i vodičke sekcije, a foto sekcija i sekcija Klinci i Klinceze su u osnivanju. Glavnina naših aktivnosti odnosila se na edukaciju i razne edukativne programe pa je tako 6 članova završilo tečaj za planinarskog vodiča A standarda, održali smo Prvu opću planinarsku školu koju je uspješno završilo 12 polaznika, a sudjelovali smo i na zajedničkoj vježbi vodiča stanica planinarskih vodiča Karlovac i Rijeka te na dva edukativna seminara Komisije za speleologiju HPS-a. Poseban ponos Osmice je planinarska grupa „Klinci i Klinceze“ koja okuplja djecu predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole s roditeljima. U pet godina, koliko grupa postoji, održano je pet Malih planinarskih škola kroz čiji program je, u više od pedeset izleta, prošlo preko stotinu djece. Od osnivanja Osmice održane su dvije male planinarske škole Klinci i Klinceze, a grupa koja je okupljena oko aktivnosti malih planinara broji preko stotinu članova.

Pored edukativnih aktivnosti tijekom 2015.g. puno smo planinarili i istraživali pa smo za naše članove organizirali brojne izlete, a naši članovi su i samostalno obišli veliki broj vrhova. Speleološka sekcija organizirala je istraživačku ekspediciju na Srednji Velebit, a tokom godine sudjelovali su i na nekoliko istraživačkih projekata te samostalno proveli niz istraživačkih akcija u podzemlje karlovačke županije. Detaljnije o aktivnostima vodiča i naših speleologa u njihovim izvješćima.

Našem gradu i Karlovčanima, na ponos, radost i sreću naših najmlađih, tijekom godine smo priredili cijeli niz raznovrsnih događanja. Tako smo organizirali Prečicu preko šanca, Speleo Film Festival, sadili smo jorgovane ispred knjižnice, u suradnji s odjelom za djecu predškolskog uzrasta gradske knjižnice I.G.Kovačić u djelo smo proveli 4 radionice s planinarskom tematikom, aktivno smo surađivali u inicijativi Sačuvajmo Koranu zajedno, a održali smo i nekoliko edukativnih predavanja za građane grada Karlovca. Tako smo sudjelovanjem u „životu“ našega grada dali doprinos i podizanju kvalitete života naših sugrađana.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice koja je imala preko 35000 pregleda iz 103 zemlje svijeta, facebook profila koji prati 1380 korisnika, a sudjelovali smo i u nizu emisija Društvena perspektiva na Trend radiu. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo u Radićevoj ulici postavili oglasni ormarić društva gdje smo informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. Na Skupu speleologa Hrvatske rad naših speleologa prezentiran je kroz dva stručna predavanja i tri tematska postera. Kako bi sve naše aktivnosti bile primjećene, posebno bi se zahvalili AB studio design-u Barjaković koji su svojom maštom i originalnošću dali poseban „štih“ vizualnoj prepoznatljivosti našega društva.

Eto što reći na kraju, iza nas je uspješna godina, a pred nama veliki planovi i izazovi. Hvala svima koji su pomogli da ostvarimo sve postavljene ciljeve, a i puno više od toga te posebno hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju, svi ste dobrodošli uz naš nezaobilazni živite slobodno…