22.4.2021. DAN PLANETA ZEMLJE

Danas je Dan planeta Zemlje. Dan koji svake godine obilježavamo s namjerom jačanja svijesti i poštovanja za prirodni okoliš našeg planeta. Prošlih godina u suradnji Osmice Karlovac i Gradske knjižnice učili smo naše mališane kako i na koji način reciklirati razne vrste otpada. Papir, plastika, staklo, baterije, tekstil, biootpad…a šta ostane nakon reciklaže bacimo u smeće tj. miješani komunalni otpad.

A jeste li znali da nažalost ne završi sav otpad u reciklaži ili u kontejnerima? Da li znate da postoji preko 900 zagađenih špilja i jama te da one ugrožavaju našu jedinstvenu podzemnu faunu i zalihe pitke vode!

Danas ćemo Vam povodom dana našeg planeta predstaviti inicijativu Čisto podzemlje. To je volonterska speleološka inicijativa koja se bori protiv bacanja otpada u krško podzemlje. Od 2015. g. organiziraju i financiraju akcije čišćenja speleoloških objekata i predavanja za javnost o važnosti očuvanja krša. U suradnji s državnim institucijama konkretno utječu na politiku zaštite krškog podzemlja naše zemlje. Za svoj rad dobili su nekoliko domaćih i međunarodnih priznanja. Oni su naši super heroji koji se bore za očuvanje našeg planeta. Jeste li znali da i karlovački speleolozi sudjeluju u ovoj inicijativi? Više informacija o inicijatici možete pronaći na Početna – Čisto Podzemlje (cistopodzemlje.info)

Čuvajmo naš planet. U cijelom svemiru zasada je jedini planet na kojem postoji život.

Održavanje edukativnih radionica podržava gradska tvrtka ZELENILO d.o.o. u sklopu projekta Učimo čuvati prirodu.