Osmica

Osmica Karlovac

Društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti

OSMICA – društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti je samostalno, nestranačko, nereligiozno i neprofitno udruženje građana, ljubitelja planina, stijena, špilja, jama i planinske prirode te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama. Društvo je 11.12.2014.g. osnovala grupa karlovačkih planinara, entuzijasta sa ciljem popularizacije planinarstva, i svih stručnih planinarskih aktivnosti, promocije te istraživanja prirodoslovnih vrijednosti Republike Hrvatske. Osnivači i članovi su licencirani instruktori i vodiči Hrvatskog planinarskog saveza.

Društvo za cilj ima i unapređivanje kvalitete života ljudi , zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te promicanje sportskih, humanitarnih, socijalnih, kulturnih, odgojno-obrazovnih, znanstvenih, tehničkih, informacijskih, strukovnih ili drugih uvjerenja i ciljeva koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

Društvo je redovan član Hrvatskog planinarskog saveza , Karlovačke sportske zajednice i Karlovačkog saveza sportske rekreacije.