Seminar o orijentaciji u speleologiji

Tekst: Josip Dadić (SO HPD Željezničar)

Foto: Josip Dadić (SO HPD Željezničar), Damir Janton (SK Ozren Lukić)

Preneseno sa KSHPS


U Zagrebu od 3. do 5.12.2021. godine održan je seminar o orijentaciji u speleologiji u organizaciji Speleološkog odsjeka HPD „Željezničar“ i Komisije za speleologiju HPS-a. Seminar je održan već poslovično u prostorijama HGSS stanice Zagreb, popularnoj „Žici“, kojima i ovim putem zahvaljujemo na gostoprimstvu i suradnji prilikom održavanja ovog seminara ali i ostalih događanja kojima je cilj promocija speleološke edukacije i speleoloških aktivnosti.

Komisija za speleologiju HPS-a prepoznala je važnost orijentacije za speleologe te klasičnih i modernih alata za primjenu vještina i znanja u orijentaciji, te je ovo drugi takav seminar u razdoblju od 2019. do danas.

Cilj seminara bio je upoznavanje polaznika sa osnovama orijentacije, kartografije, rada sa GPS uređajima, te upoznavanje sa softverima vezanim za kartografiju kao i mobilnim aplikacijama te primjena naučenog.

Seminar je u programskom smislu bio koncipiran kao kombinacija praktičnih vještina i vježbi te teorijskih osnova za širok raspon mogućnosti primjene znanja u orijentaciji. Tako su polaznici prvi dan bili upoznati s osnovama orijentacije i kartografije a potom su se na terenu podijelili u grupe , te su se uz pomoć karte i kompasa orijentirali u prirodi rješavajući pritom zadatke zadane od strane instruktora koji su pratili rad polaznika. U popodnevnim satima uslijedilo je predavanje o GPS-u, njegovim značajkama i načinu rada a odmah potom polaznici su nastavili rad sa mobilnim aplikacijama.

S obzirom na rasprostranjenost korisnika, ovog puta organizator je naglasak stavio na OruxMaps mobilnu aplikaciju, te su polaznici mogli vidjeti sve funkcionalnosti i značajke korištenja mobilne aplikacije na terenu nakon predavanja.

Drugi dan započeli smo sa predavanjem o orijentaciji u speleološkim objektima gdje je još jednom stavljen naglasak na vještine korektne odnosno precizne izrade speleološkog nacrta te su dani mnogi primjeri i metode kretanja u speleološkim objektima u kontekstu orijentacije.

Seminar je nastavljen sa predavanjem o GIS-u odnosno s radionicom u kojoj su se polaznici korak po korak upoznavali sa osnovnim radnjama u QGIS programu te pripremi speleoloških istraživanja odnosno preklapanja topografskih i geoloških te prebacivanjem točaka i tragova sa GPS-a odnosno mobilnih aplikacija.

Na seminaru je ukupno sudjelovalo 37 speleologa, od čega 15 instruktora/demonstratora te 22 polaznika, iz 9 speleoloških udruga (SK Ozren Lukić, SO PDS Velebit, SO HPD Željezničar, SO Liburnija, SO Profunda, SO HPD Sniježnica, Speleo Osmica, Speleološko društvo “Zelena brda” Trebinje, SU Međimirje)

Voditelj seminara bio je Josip Dadić. Ovim putem zahvaljujemo svim instruktorima i polaznicima, te HGSS Stanici Zagreb na korištenju prostorija za potrebe seminara.