Speleološka ekspedicija Srednji Velebit 2015.

U razdoblju od 01.08. – 06.08.2015. godine kao nastavak višegodišnjih istraživanja Osmica – društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti i Speleološki klub Ursus spelaeus iz Karlovca organizirati su multidisciplinarnu stručno-znanstvenu ekspediciju koja je osim rekognosciranja terena i bazičnih speleoloških istraživanja u novopronađenim objektima obuhvaćala i nastavak istraživanja u objektima nađenim na prošlim ekspedicijama te biospeleološka istraživanja. Jedan od glavnih ciljeva ekspedicije bilo je topografsko snimanje i nova istraživanja u pronađenim speleološkim objektima poviše izvora rijeke Ričine.U kratkom periodu istraživanja postignuti su sljedeći rezultati:

  • Jama u Rastovcu (-54m) i jama Prva Poštena (-83m) spojene su u jedinstven sistem te je u obe jame istražen cijeli splet meandara i kanala
  • Obavljen je uron u jami Prva poštena gdje je Branko Jalžić zaronio 35m u duljinu i 4,5 metara u dubinu te se sifon nastavlja dalje
  • Istraženo je i topografski snimljeno ukupno 9 speleoloških objekata
  • Rekognosciran je teren šireg sliva izvora rijeke Ričine te je pronađeno još 10 novih ulaza za buduća istraživanja

Na istraživanjima sudjelovali:

  • Osmica društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti: Damir Basara, Goran Fehervari, Miran Barjaković, Matija Horvatin
  • Speleološki klub Ursus spelaeus: Hrvoje Cvitanović, Nataša Cvitanović, Jasminka Vicenski, Mauro Vicenski, Nikola Gruborović
  • Speleološka udruga Breganja: Saša Minihofer
  • Speleološki odsjek hrvatskog planinarskog kluba Sv.Mihovil: Marijana Klisović, Goran Rnjak
  • Speleološki odsjek hrvatskog planinarskog društva Mosor: Katja Milišić
  • Speleološki odsjek hrvatskog planinarskog društva Željezničar: Branko Jalžić

GALERIJA FOTOGRAFIJA