Speleološka istraživanja u NP Plitvička jezera

U sklopu projekta “Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera” članovi speleološke sekcije dosada su istražili i topografski snimili 25 speleoloških objekata (od toga 3 izvan područja NP). Područje obuhvaćeno istraživanjima nalazi se na krajnjem sjevernom dijelu NP iznad mjesta Kuselj a posebnost terena je lako prohodna crnogorična šuma isprešarana dubokim stjenovitim vrtačama. Uglavnom se radi o speleološkim objektima manjih dimenzija (istraženo je 10 špilja i 15 jama) do 20 metara duljine ili dubine. Dimenzijama značajniji speleološki objekti su Hladna jama (-36,5m), Jesemti kola (-34m), Jama od Sanje (-50,5m) te otprije poznata Jama na Vrščiću (-159m). Za sve speleološke objekte potvrđen je ili određen točan položaj, provedena su speleološka istraživanja, napravljen je detaljan topografski nacrt te arhiva fotografija. Rezultati dosadašnjih istraživanja sukladno potpisanim Sporazumima predani su u NP Plitvička jezera. Članovi Osmice istraživanja na ovom području nastavljaju i dalje pretraživanjem terena te istraživanjem već pronađenih speleoloških objekata.
Baza za istraživanja nalazi nam se u Sertić poljani te se i ovim putem zahvaljujemo obitelji Huić (rođ. Sertić) na gostoprimstvu. Dosada su iz Osmice na istraživanjima sudjelovali: Barjaković Miran, Basara Damir, Basara Lidija, Basara Zoran, Belavić Damjan, Belobaba Sanja, Jakšić Sunčica, Jelinić Igor, Kosturić Mirella i Zagorec Mihael.