Nova generacija čuvara planinske prirode HPS-a, prosinac 2023.


TEKST: web HPS-a

Povodom Međunarodnog dana planina, u subotu 9. prosinca 2023. u planinarskom domu „Omanovac“ na Psunju, održana je promocija novih čuvara planinske prirode HPS-a. Tim svečanim činom obilježen je završetak školovanja novih čuvara planinske prirode kojima želimo uspješno djelovanje u matičnim planinarskim udrugama i javnom prostoru. Osim diplome, novim čuvarima planinske prirode uručene su iskaznice, značke, tkane oznake i majice po kojima ćete ih prepoznati na terenu.
Čuvari planinske prirode HPS-a, generacija 2023.:

 1. Bahorić Luka, DPIOPV Osmica, Karlovac
 2. Balaž Borna-Ivan, PD Grafičar, Zagreb
 3. Basara Damir, DPIOPV Osmica, Karlovac
 4. Čavara David, HPD Runolist, Zagreb
 5. Fabing Valentino, HPD Bršljan-Jankovac Osijek
 6. Francuz Dario, HPD Sokolovac, Požega
 7. Karakaš Josip, HPD Bršljan-Jankovac, Osijek
 8. Komerički Snježana, PD Bistra, Donja Bistra
 9. Košutić Tanja, HPD Željezničar, Zagreb
 10. Lukiški Markač Gabrijela, HPD Pinklec Sveta Nedelja
 11. Lukša Helena, HPD Papuk, Virovitica
 12. Markovčić Elvis, PD Krndija, Našice
 13. Marks Katarina,    PD Krndija Našice
 14. Matkov Vesnica, HPD Papuk, Virovitica
 15. Novaković Andrea, HPD Želježničar, Zagreb
 16. Paik Sergej, PD Psunj, Pakrac
 17. Paljar Kristijan, HPD Papuk, Virovitica
 18. Perković Vedrana, HPD Bršljan-Jankovac, Osijek
 19. Radović Roberta, PK Extrem, Čakovec
 20. Savić Anita, HPD Gojzerica, Požega
 21. Stojanović Sanja, HPD Gojzerica, Požega
 22. Šnajder Ivica, HPD Gojzerica, Požega
 23. Tabak Ivica, HPD Bršljan-Jankovac, Osijek
 24. Tosenberger Otmar, PD Đakovo, Đakovo
 25. Vlahoviček Natalija, PD Bistra, Donja Bistra
 26. Vučevac Mia, PD Grafičar, Zagreb


Najbolji uspjeh na tečaju su ostvarili, redom prema postignutom broju bodova:

 1. Tabak Ivica, HPD Bršljan-Jankovac, Osijek
 2. Paik Sergej, PD Psunj, Pakrac
 3. Lukiški Markač Gabrijela, HPD Pinklec, Sveta Nedelja
 4. Tosenberger Otmar, PD Đakovo, Đakovo
 5. Radović Roberta, PK Extrem, Čakovec.

Najbolji esej napisao je Dario Francuz, HPD Sokolovac. Najbolju grafičku obradu eseja napravila je Perković Vedrana, HPD Bršljan-Jankovac, Osijek s jedinstvenim autorskim fotografijama prirode Papuka, a Savić Anita, HPD Gojzerica, Požega izradila je esej u obliku slikovnice za djecu.

Tečaj je organizirala Komisija za zaštitu prirode HPS-a u suradnji s javnom ustanovom Park prirode Papuk tijekom dvaju vikenda, 14./15. listopada i 28./29. listopada 2023. godine. Papuk je u travnju 1999. godine proglašen parkom prirode, a 2007. postao je član UNESCO Svjetske mreže geoparkova kao prvi geopark iz Hrvatske.

Teorijski dio nastave na tečaju i smještaj polaznika bio je u HEP Nastavno-obrazovnom centru u Velikoj. Gospodin Marko Doboš, stručni suradnik za biologiju upoznao je polaznike s parkom prirode koji su tijekom dvaju vikenda imali stručno vođenje po terenima Papuka. Uz izvrsnu interpretaciju Marka Doboša, što je odmah bila i korisna edukacija za polaznike, obišli su sve istaknute prirodne znamenitosti Papuka. Na geolokalitetima Trešnjevici i Rupnici imali su priliku vidjeti vulkansku prošlost Papuka i oblike vulkanskih stijena sličnih onima na Islandu. Na poučnim stazama Dva hrasta, Grofovoj stazi i Lapjaku saznali su puno o kulturi i povijesti prostora na Papuku, i zašto je Papuk zbog svoje flore, faune i geološke baštine postao zaštićeno područje. Vođeni posjeti interpretacijskim centrima parka prirode, geoinfo centru Voćin te kući Panonskog mora u centru za posjetitelje u Velikoj nadopunili su znanje polaznika tečaja, pa Komisija za zaštitu prirode očekuje da će HPS u Slavoniji imati visoko motivirane i dobro educirane čuvare planinske prirode.

Tečaj se održao po prihvaćenom programu, ali predavači za svaki novi tečaj prilagođuju i moderniziraju sadržaj predavanja. Tako je ove godine zbog zakonskih promjena osvježeno poglavlje „Sustav zaštite okoliša i prirode u RH i EU“ te značajno unaprijeđeno poglavlje „Zaštita voda u planinskim područjima“. Poglavlje „Flora i fauna planina“ podijeljeno je na dva poglavlja „Životinjski svijet planina“ u kojem su dodani sadržaji o prijenosnicima i bolestima koje životinje mogu prenijeti na ljude, a „Biljni svijet planina“ obogaćen je sadržajima specifičnim za područje Papuka.

Predavači na tečaju su bili Alan Čaplar, prof.dr.sc. Davor Škrlec, prof.dr.sc. Nenad Buzjak, prof.dr.sc. Ivan Martinić, dr.sc. Eduard Kletečki i Marko Doboš. Kako bi se što bolje upoznali sa svojim budućim zadaćama u planinarskim udrugama, prvi put su na tečaju svoja iskustva s polaznicima podijelili čuvari planinske prirode Miro Klasiček, Dubravko Šincek, a uz pomoć tehnologije online su se pridružili Daniela Delale Nađ i Davor Špac. Velika vrijednost održanog tečaja je umrežavanje i upoznavanje članova planinarskih udruga. Tako se budući čuvari planinske prirode mogu uspješnije organizirati i provoditi buduće aktivnosti, surađujući međusobno, kao i sa ostalim dionicima koji su prisutni u planinskom prostoru. Tajnica Komisije, Sanja Škrlec vodila je organizacijske poslove tečaja, komunikaciju s polaznicima i bila je osoba koja je uvijek svima pri ruci za rješavanje problema. Svaki vikend tečaja polaznici su anonimno ispunili evaluacijski upitnik koji je koristan izvor informacija za Komisiju za unaprjeđenje tečajeva. Idući tečaj za čuvare planinske prirode planira se održati u proljeće 2025. godine u Dalmaciji.


Na prostoru Parka prirode Papuk održan je u dva vikenda, 14. – 15. listopada i 28. – 29. listopada 2023., tečaj za čuvare planinske prirode HPS-a. Tečaj je organizirala i provela Komisija za zaštitu prirode HPS-a u suradnji s Javnom ustanovom PP Papuk. Voditelj tečaja bio je pročelnik komisije prof.dr.sc. Davor Škrlec.

Školovanje čuvara planinske prirode provodi se prema Programu tečaja za čuvare planinske prirode HPS-a, koji obuhvaća osam nastavnih tema: Sustav zaštite okoliša i prirode u Hrvatskoj i EU, Zaštićena područja u Hrvatskoj, Koncepti zaštite okoliša i prirode, Flora i fauna planina, Planinarstvo i zaštita planinske prirode, Krški ekosutavi, Zaštita gorskih vodotoka i voda stajaćica te Prirodna obilježja Hrvatske. Osim teoretskog dijela tečaj se sastojao i od terenske nastave prilikom koje su se obišle razne znamenitosti Papuka: park šuma Jankovac i grofova poučna staza, spomenik prirode Dva hrasta, geo lokalitet Rupnica, geoinfo centar Voćin, Poučna staza Lapjak, kuća Panonskog mora…

Na tečaju je prisustvovalo 30-tak polaznika a iz Osmice Karlovac uspješno su program tečaja odradili Luka Bahorić i Damir Basara.

ALBUM FOTOGRAFIJA