Zavižanski vrhovi, 12.06.2022.

Nacionalni park Sjeverni Velebit naš je najmlađi nacionalni park proglašen 1999. god. zbog izrazite raznolikosti krških fenomena, bogatog živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru.

Kako doživjeti tu raznolikost u jednom danu? Kružna staza Zavižanski Pivčevac – Veliki Zavižan – Balinovac – Velika kosa je idealna za to. Šume bukve i smreke, livade u cvatu, kamenjar, stijene, mekana zemlja, zvuk vjetra u krošnjama, sipar pod nogama, topli kamen, prekrasni vidici, jama s vječnim ledom, botanički vrt, Kvarner na dlanu, leptiri i kukci, pjev ptica, piva na domu, umor i strah, sreća i veselje… sve to stane u jedan dan i u 10-tak kilometara.

Za Osmicu organizirali i vodili: Morana Lapanja i Zoran Basara.

Sudjelovalo je 24 člana Osmice i dvije članice PD Vrlovka.

ALBUM FOTOGRAFIJA